Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
40, tweelettergrepige, die 't accent op de laatste letter-
greep hebben: fatsoenlijk ; gentééler, gentéelest*^poUte^
beleefd; politer, polited-, rohüst^ sterk; rohuster, robmtest.
Met more en most vormt men de trappen van vergelijking in:
1®, alle drie- en meerlettergrepige woorden:
difficult, moeilijk; more difficult, most difficult \ industrious^
vlijtig; more industrious, most industrious*,
alle tweelettergrepige woorden uitgaande op:
ain: certain, zeker.
al: mortal, sterfelijk, doodelijk.
aïe: innate., ingeboren.
ed: wretched, ellendig.
ent: récent, nieuw, onlangs gebeurd.
ful: careful, zorgvuldig.
id: splendid, prachtig, schitterend.
ing: trifling^ onbeduidend.
i-oe: massive, massief.
less: cdrelessy zorgeloos.
ous: jealous^ ijverzuchtig, Jaloersch.
some: whólesome, gezond.
Aanm. Die op some laten dikwijls beide vormen toe.
6.
haven, port, veel, much; meerv., zijne, his,
zij, it, many. schaar, hand,
die, that. tijd, time. behooren tot, «r^
zeker, certainly. vroeger, formerly. van welke.... melding
wereld, world. keten, chain, maakt, méntioned in...
uitgave, edition. de Alpen, the Alps. Britsch, British.
gewoonlijk, ^/«tfra/Zy. hoog, high. verhalen, teil,
Duitsch, Gérman, Mont, Mount. wonderbaar, wónder ful,
voedsel, food, maan, moon. houden... voor, sup-
reis, passage, ofschoon, though. pose.... to be,
van, from. klein, small. mythe, myth^
naar, to. zon, sun. schepping, creation.
nu gedaan, now per- schijnt soms, sometimes
formed. looks,
Portsmouth is eene der veiligste havens in Engeland. Zij
is veiliger dan die van Darmouth. Londen is zeker de groot-
ste stad der (— in de) wereld. Engelsche uitgaven zijn ge-
woonlijk duurder dan Duitsche. Het eenvoudigste voedsel is
* Bij Shakesp. en de schrijvers zijner eeuw vindt men dikwijls
beide superlatiefvormen vereenigd, by. most heaviest.