Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
I. door er en eü achter 't bijv. naamw. te plaatsen:
fair, schoon; fairer, schooner; fairest, schoonst.
dear, duur, dierbaar; déarer, duurder, dierbaarder; dear-
est, duurst, dierbaarst.
kind, vriendelijk; vriendelijker; kindest, vriendelijkst.
short, kort; shorter, korter; shortest, kortst.
Hierbij is op te merken:
a. Gaat een bijv. naamw. op e uit, zoo wordt er slechts
r en st bijgevoegd:
large, groot; Urger, grooter; largest, grootst; simplu, een-
voudig; simpler, simplest; safe, veilig; safer, safest; noble,
edel; nobler, noblest,
h. Gaat een bijv. naamw. van twee lettergrepen op voor-
afgegaan van een medeklinker, uit, dan verandert y in ier en iest :
busy, werkzaam; busier, werkzamer; busiest, werkzaamst;
dirty, vuil; dirtier, dirtiest; happy, gelukkig; happier, hap-
piest; mérry, vroolijk, merrier, merriest.
c. Gaat een éénlettergrepig bijv. naamw. op een enkelen
medeklinker, voorafgegaan van een enkelen klinker, uit, dan
wordt de medeklinker verdubbeld:
big, groot, dik; bigger, biggest; fat, vet; fatter, fattest;
mad, krankzinnig; madder, maddest; sad, treurig; sadder,
saddest; thin, dun; thinner, thinnest; uitgezonderd lax, slap,
week, los; laxer.1 Idxest.
II. door more en most voor 't bijv. naamw. te plaatsen:
courageous, moedig; more courageous, most courageous,
extravagant, buitensporig; more extravagant, most extravagant,
fertile, vruchtbaar; more fertile, most fertile.
usual, gewoon; more usual, most usual.
Met er en est of r en st vormt men dus de trappen van
vergelijking in:
1». alle éénlettergrepige woorden: bold, stout, moedig; bold-
er, bóldest; mild, zacht; milder, mildest; long, lang;
longer, lóngest-, gay, vroolijk; gayer, gayest,*
2«. tweelettergrepige op y: pretty, lief, aardig; prettier,
prettiest; lovely, beminnelijk; lovelier, loveliest.
3». tweelettergrepige op Ie-, able, bekwaam; abler, ablest;
fe'eble, zwak; féebler, feeblest.
* Dit is de algemeene regel. Dikwijls echter vindt men ook in
éénlettergr. bijv. naamw. de vergelijk, trappen met more en most
gevormd:
As the light grew faint and more faint,
W. Scoix. Outj 'Mannering. Ch. I.