Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
brengen 't zelden ver in de wc- slecht, had,
reld, sêldom make any figure bij 't vervullen van, while fulfil-
in the world. ling.
zijn 't niet eens over, differ on. onze, our,
dat, that. bebooren wij niet te vergeten, we
punt, point. should not forget,
verbaal, tale. ik verkies, I prefer,
onder, among. zwart, black,
de nederigen dezer aarde, thelówly. boven, to,
de fortuin, fortune. wit, white.
begunstigt, favours, maakte, made,
stoutmoedig, bold. verontschuldiging, excuse,
behoeftig, néedy. zij, it.
lijden dikwijls meer, often suffer onvoldoende, poor, insufficient.
more, dacht, thought,
onderstellen, suppose, dat, that,
aanzienlijk, Ugh. zie, see,
gering, low. evenzeer, as.
klein, small. wet, law.
zullen allen rekenschap hebben gering, small,
af te leggen van hunne daden, indien, if.
will all have to account for their g\} hebt noodig, you want,
actions, pen, pen.
dit, this. heb ik, I have,
maar, hut.
Kijken en armen zijn gelijk voor God. Ouden en jongen,
sterken en zwakken zijn onderworpen aan 't zelfde noodlot.
Onwetenden brengen 't zelden ver in de wereld. De ge-
leerden zijn 't niet eens over dat punt. Uncle Tom's Cabin^
een verhaal van ('t) leven onder de nederigen dezer aarde.
(De) fortuin begunstigt de stoutmoedigen. De behoeftigen
lijden dikwijls meer dan de rijken onderstellen. Aanzien-
lijken en geringen, grooten en kleinen, zullen allen reken-
schap hebben af te leggen van hunne daden. Dit is een goed
huis, maar dat is een zeer slecht. Bij 't vervullen onzer
groote plichten, behooren wij de kleine niet te vergeten. Ik
verkies een zwart paard boven een wit. Hij maakte eene
verontschuldiging, maar zij was eene zeer onvoldoende. Ik
dacht, dat het een zilveren horloge was; maar ik zie, dat
het een gouden is. De grooten zijn evenzeer onderworpen
aan de wet als de geringen. Indien gij eene pen noodig hebt,
heb ik eenige zeer goede.
trappen van vergelijking.
De trappen van vergelijking worden op tweeërlei wijze
gevormd:
2*