Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
vergeleken, cow- heeft geschreven, has voorzien, provide,
pared. written. van, with,
Portugeesch, Tórtu- uitmuntende, excellent, vele, many.
guese. fabel, fdhle. belangrijke, important,
zeevaarder, mariner, schilderachtig, piciu- handelsartikel, article
ontdekten, discovered. résque, of commerce,
weg, way. oever, hank, oud, old.
Indie, India, de Rijn, the Rhine, Griek, Greek,
deed, made. rijk, rich. hard, hard.
verscheidene, sêveraï. belangwekkende, znte^ meester, master,
ontdekking, discovery, resting. voor, to,
aangaande, in, ruïne, ruin. Heloot, Eélot.
electriciteit, eleetri- bezitting, possession, zelden, séldom,
city. Indie, the Indies, zoo, so.
van den tweeden rang, zeer, véry, gelukkig, happy,
minor. uitgestrekt, exténsive. denkt, thinks.
De wijze Socrates (f 400 v. C.) was een goed en deugd-
zaam man. Goede voorbeelden zijn beter dan goede voor-
schriften. Een goed woordenboek is een zeldzaam iets, Cesar
(f 44 V. C.) was een groot veldheer. De eerlijke man wordt
algemeen geacht. Zij was eene brave vrouw en eene goede
moeder. Goede dingen zijn schaarsch. Leonidas (f 480 v. C.)
en zijne dappere soldaten stierven een roemvollen dood. Shake-
speare en Milton waren mannen van groot talent. Yergeleken
met Londen is Manchester* eene nieuwe stad. Portugeesche
zeevaarders ontdekten een nieuwen weg naar Indië. Franklin
(1706—1790) deed verscheidene nieuwe ontdekkingen aan-
gaande (de) electriciteit. Gay (1688—1732), een der Engelsche
dichters van den tweeden rang, heeft uitmuntende fabels ge-
schreven. De schilderachtige oevers van den Eijn zijn rijk in
belangwekkende ruïnen. De Engelsche bezittingen in Indië zijn
zeer uitgestrekt, en voorzien Engeland van vele belangrijke han-
delsartikelen. De oude Grieken waren harde meesters voor de
Heloten. Een rijke is zelden zoo gelukkig als een arme denkt.
5.
gelijk, êqual, onderworpen, subject.
voor, before. hetzelfde, the same.
God, God. noodlot, fate.
* In 't Engelsch staat het onderwerp voor het gezegde: Men
vertale dus, als stond er: Manchester is, enz.
Men merke tevens op, dat in eiken volzin, in den regel, onder-
werp, gezegde en voorwerp op elkander volgen moeten; bepalingen
staan, in 't algemeen, aan 't begin of einde des volzins.