Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
huisgezin, family. Engelschen, Énglisk.
was voorzien van, wasprovidedioith. rekenen, réckon.
benoodigdheden, necessaries. bij, hy.
moeten twee.... uitgetrokken wor- pond, pound.
den, must have two..,, drawn, nieuw, new.
er, there. munt, coin.
verscheidene, several. goed gegraveerd, well sunJc.
aan boord, on hoard. prins, prince.
Engeland, Éngland. vergezeld, attended.
werd eerst veroverd, was first cón- beide, both.
quered. leger, army.
door, by. politie-agenten, police.
later, afterwards, namen gevangen, arrêsted.
Engelsche, Énglish. ofschoon niet zonder te gebruiken,
koper, copper, though not without using.
vos, fox. hunne, their^
listige, cunning. been, hone.
worden met meer eerbied behan- ivoor, ivory,
deld, are tréated with more respect, gegeven, gwen.
dan, than. olifant, élephant.
Azië, Asia. walrus, walrus.
Kinderen zullen menschen worden. Het huis is vol rat-
ten en muizen. Lijm wordt gemaakt van de hoeven van
koeien en ossen. (De) menschen vergeten dikwijls, dat zij
broeders zijn (rr= zijn broeders). Eene Engelsche el is drie voet
(jD^.) of zes en dertig duim Het huisgezin was voor-
zien van aardappelen, erwten en alle benoodigdheden. Den
jongen moeten twee tanden uitgetrokken worden. Er waren
vei^cheidene Engelschen en Eranschen aan boord. Engeland
werd eerst door de Komeinen, later door de Noormannen
veroverd. (De) Engelsche stuiverstukken zijn van koper gemaakt.
Vossen zijn listige dieren. (De) vrouwen worden met meer
eerbied behandeld in Europa dan in Azië. De Engelschen re-
kenen bij ponden, schellingen en stuivers. De stempels der
nieuwe munten zijn goed gegraveerd. De prins werd verge-
zeld door de staven van beide legers. De politie-agenten na-
men de dieven gevangen, ofschoon niet zonder hunne stok-
ken te gebruiken. Dobbelsteenen worden van been of ivoor
gemaakt. De naam van ivoor wordt gegeven aan de tanden
van olifanten, walrussen, etc.
GESLACHT.
Met betrekking tot het gedacht, is in 't Hollandsch aan le-
venlooze voorwerpen één der drie geslachten toegekend; de
Engelsche taal daarentegen houdt zich streng aan de orde