Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Voor de lange u (soms door eene stomme ^ voorafgegaan),
voor eu en ew zet men a: a nse^ een gebruik; a unwérsity^
eene hoogeschool; a mürper^ een overweldiger; a humane man,
een menschlievend man ; a European^ een Europeër; a ewe^
eene ooi. Bij sommige schrijvers vindt men, ofschoon strijdig
met de regelen der welluidendheid, ook in deze gevallen an,
Yoor eene luidende 1i zet men evenwel ook aw, wanneer
't accent niet op de eerste lettergreep valt: an heróic action, eene
heldhaftige daad; an historical writer, een geschiedschrijver;
an hahiidtion,^ eene woning; an kippopótamus,
daarentegen a héro^ een held; a history, eene geschiedenis.
Voor one, een, ééne en once, eens, staat a: such a one,
zoo iemand, zulk een; a once celebrated writer, een eens be-
roemd schrijver. Een, eene, gevolgd door een tweeden naam-
val, wordt door one vertaald f.
1.
kooi, cage, minuut, minute. oorlog, war,
kanarie, canary, zestigste, sixtieth. Rusland, Russia,
dier, animal, deel, part, als, like.
blad, leaf, veldtocht, campaign, vereenigd, vnited,
eik, oak. eighteen hundred poging, éffort,
is, is, and fifteen, naar, to.
De deur van het huis. De kamer van het paleis. Eene
kooi voor eene kanarie. Een hospitaal op een heuvel. Een
dier in een woud. Een goed voorbeeld voor het kind. Het
paleis des konings. De weg door het bosch. Een ezel in
een veld. Het blad van den eik. Een lieve avond. De
velden van een eiland. Java is een groot eiland. In een
uur. Eene minuut is het zestigste deel van een uur. Eene
eervolle daad voor een erfgenaam. Eene hoogeschool in eene
groote stad. Een held voor een geschiedschrijver. Eene ge-
schiedenis der stad. De veldtocht van het jaar 1815. Een
nederig verzoek voor zoo iemand. Een eens bekwaam en be-
roemd veldheer. Een buitengewoon voorbeeld voor een Euro-
peër. Een jaar lang met den broeder en (de)** zuster. De oor-
log met Kusland. Een overweldiger als Napoleon (17 69—1821),
Een avonduur met Shakespeare (1564—1616). De kruiden des
• In Webster vindt men a habitation. Zie Tenement,
t An is afgeleid van het telw. one^ dus de oorspronkelijke vorm,,
waaruit later a ontstond.
** Woorden tusschen haakjes worden niet vertaald.