Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
stomme e iiitgaan, welke e door bijgevoegde letter hoorbaar
wordt: place, pld-ces-, vü-lage, vü-la-ges; pro-vide, pro-vi-ded;
l-lus4rate, il-lüa-tra-ted.
3°. Twee of meer medeklinkers, die dienen kunnen om een
woord te beginnen, worden niet gescheiden: d-ble, de-cldre,
instruct, postscript.
4°. In woorden echter, waarin de voorgaande klinker kort
is, worden de medeklinkers soms gescheiden, soms niet:
müs-tard, pub-Uc, a-frdid.
5". Dubbele medeklinkers worden gescheiden, wanneer
niet beide tot den wortel van 't woord behooren: süp-per,
cót-tage, gés-sip. De uitgang y staat echter nooit alleen:
full, ful-ly ; grass, grassy; mist, mis-ty.
6». Twee klinkers, die geen tweeklank uitmaken, kunnen
verdeeld worden: pó-e-try, grü-el, pld-dl, i-dé-al, va-ri-e-ty.
7°. Een tweeklank, door een klinker gevolgd, kan er van
gescheiden worden: I6y-al, róy-al, flów-er.
8". De uitgangen ble, cle, die, fle, ple, sion, tion, ence,
steeds als ééne lettergreep uitgesproken wordende, worden niet
gescheiden: ca-pa-hle, Un-na-cle, rid-dle, tri-fle, süp-ple, pre-
cision, at-tén-tion, df-ßu-ence, conscience, pä-tience.
9". De stomme e, voorafgegaan van een medeklinker,
wordt niet gescheiden: labe, me'-nace, de-lüde, blame, scene,
snare, enz. (niet ba-be, me-na ce, de-lu-de enz.), als zijnde
slechts eene verlenging van den voorafgaanden klinker.
10°. Ck wordt niet gescheiden: póck-et, jack-et, uitgez.
ac-knów-ledge.
In 't algemeen houde men in 't oog, dat het aantal let-
tergrepen in een woord altijd gelijk is aan 't aantal duidelijke
klanken, die men, het uitsprekende, hoort. Zoo bevat het
woord faith, ééne, crü-él, twee, at-tén-tion, drie, con-vé-
ni-ence, vier, versa-ti-U-ty, vijf, en tran substan-ti-é-tion zes
lettergrepen.
Men verdeele naar bovenstaande regels de volgende woorden:
A cqüaintance, appetite, applause, brewery, building, cowardly,
devotion, divisibility, dungeon, eatables, exemplary, exorbitant,
flowery, gttliflower, habitually, hénceforth, impenetrability, leo-
pard, liability, marriage, móuntainous, nicety, nutritious, obe-
dience, óbstacle, orange, parliament, passionate, péaceable,
qualification, royalist, ^yndnymous, terrible, unanimous^ victuals,
Karehouse, yawning, yeoman, zoólogy.