Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE AFDËELIN6.
De Engelsche Spraakkunst leert de Engelsche Taal verstaan
en, volgens op den aard dier taal gegronde en op het Spraak-
gebruik berustende regels, nauwkeurig spreken en schrijven.
Om eene taal zuiver te spreken is 't volstrekt noodzakelijk
zich bekend te maken met de door 't beschaafde gedeelte
des volks aangenomen Uitspraak. Deze echter onder regels
te brengen en zichtbaar voor te stellen, is, zooniet bij de
studie van elke vreemde taal, bij die van 't Engelseh al-
thans, ondoenlijk, daar zij klanken bevat, die in geene andere
taal voorkomen. Mondeling onderwijs is 't eenige middel.
Het Engelseh alphabet bestaat uit 26 letters, die, op zich
zelve genomen en zonder met andere verbonden te worden,
ongeveer op de volgende wijze uitgesproken worden.
a spreek uit ee. j spreek uit dzjee. s spreek uit es.
b // // bie. k // // kee. t // // tie.
c // n de. 1 n // el. u // n joe.
d n n die. m n // em. V' // H vie.
e // // ie. n // // en. w // // dubbeljoe.
f // " ef. 0 tl H 00. X // n eks.
g // n dzjie. P n n pie. y // n oeai.
h // n eetgj. q // // kjoe. z // n zed.
i // n ai. r // n aar.
OVER 'T AFBREKEN DER WOORDEN.
Daar 't afljreken der woorden den leerling soms eenige
moeilijkheid veroorzaakt, houde hij de volgende regels in
't oog:
1». Staat een medeklinker tusschen twee klinkers, zoo be-
hoort hij tot den laatsten, met uitzondering van x, die bij de
eerste lettergreep geplaatst wordt: Id-ker, pró-per, nd-ture,
ex-det, éx-ile.
2°. Alle woorden worden aan de bijgevoegde lettergrepen
afgebroken: lend, Icnd-er, lend-ing; travel, trdvel-ler, travel-
ling; dress, dréss-er, drcss-ing; condénin, condémn-ing. Hiervan
zijn uitgezonderd afleidingen van woorden, die op eene