Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
186.
stonden nooit weer op tegen zijn gezag of dat van 't Parlement.
De zegevierende veldheer keerde nu naar Londen terug,
en werd door het volk ontvangen als //een soldaat, die meer
lauweren gewonnen en meer wonderen gedaan had in negen
maanden, dan eenige eeuw der gesehiedenis kon aanwijzen."
100.
eindigen, to terminate, strijd, struggle. verward, distracted.
tellen, to count. ontmoedigen, to dis- verlaging, degradation.
bewust, sensible. héarten. grootheid, greatness.
terugtrekken, to with- ten onder brengen, to regeeren, to góvern.
draw.* subdue. binnen 's lands, at home.
vertrouwend op, cón- inhalen, to overtake* onverschrokken, féar-
fident in. legermacht, bódy. lessly.
grooter, supérior. eind, crówning. ophouden, to uphóld.*
nazetten, to press upón. betrekking, position, buiten 's lands, abróad.
dwingen, to compél.
Maar zijne militaire loopbaan was nog niet geëindigd. De
Schotten waren weer opgestaan, dezen keer ten (rr in) gunste
van den zoon van Karei, later Karei II. Hun leger liedroeg
zeven en twintig duizend man, terwijl de strijdkrachten, waar-
mee Cromwell tegen hen gezonden werd, nauwelijks twaalf
duizend telden. Bewust van de zwakheid van zijn toestand,
begon hij (met) zijne macht terug te trekken van Edin-
burg naar Dunbar, ten einde een slag te vermij,den. De
Schotten, vertrouwende op hun grooter aantal (j»?.), zetten
hem na, vreezende, dat hij terugtrekken zou naar Engeland,
en ongelukkig voor hen zelve, dwongen (zij) hem te vechten.
De strijd was niet lang twijfelachtig. Schoon het Schotsche leger
dubbel dat van de Engelschen was, werd het beslissend ver-
slagen. De Schotten waren ontmoedigd, maar niet ten onder
gebracht. Zij verzamelden een ander leger tien duizend (man)
sterk, en rukten met prins Karei aan 't hoofd in Engeland.
Zij bereikten Worcester, voordat Cromwell hen inhaalde;
maar hier werd die geheele legermacht of gedood of gevangen
genomen. Karei zelf ontsnapte met moeite, en Cromwell had
zijne eindoverwinning behaald.
Van soldaat van 't Gemeenebest werd Cromwell nu pro-
tector. In die betrekking bracht hij vrede en voorspoed in
(— aan) 't verwarde land, en verhief het uit een staat van
verlaging tot grootheid. Hij regeerde wijselijk binnen 's lands.