Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
heimelijk, privately.
herstelling, restoration
vertrouwen stellen, to
place reliance.
verzekering, asseve-
ration.
184
97.
rekenschap doen geven, te niet maken, to break
io call to account. down.*
diocnfto be tkemeansof. lichting, lévy.
met geweld, by force. stemmen, voor, to voie.
zich versterken, Io gd- in beweging komen, to
ther strengtk. break* out.
Wallis, Wales. standaard, standard.
Liever dan langer gevangen te blijven, stemde Karei in
alles toe, (wat er) voorgesteld (werd); maar hij schreef op
't zelfde oogenblik heimelijk aan zijne echtgenoot, dat het eerste
gebruik, dat hij van zijne vrijheid zou maken, zou zijn, de-
genen te laten ophangen, die juist overeengekomen waren hun
leven voor zijne herstelling te wagen. Deze brief viel in Crom-
well's handen, en bewees ten volle, dat er geen vertrouwen kon
gesteld worden op de plechtigste verzekeringen des konings.
Toen eindelijk besloot men hem (tot) openbaren vijand te
verklaren en hem rekenschap te doen geven van al het bloed,
dat hij had doen vergieten. Schoon Cromwell (gedurende) al
dien tijd (de) voorste was onder degenen, welke de herstelling
des konings begunstigden, weerstond liij krachtig alle pogin-
gen der koningsgezinden om hem met geweld te herstellen.
Kareis partij versterkte zich in Wallis, — H was Cromwell,
die haar te niet maakte. In Schotland stemde men voor
eene lichting van veertig duizend man ter verdediging des
konings; en op dit teeken kwamen de koningsgezinden in 't
noorden van Engeland in beweging, terwijl het opperhoofd
van 't leger van 't Parlement overging tot den koninklijken
standaard.
beradenheid, decision.
kenmerken, to mark.
verslaan, to discomfit.
trekken, io march.
bereiken, to come* up
with.
vermoeden, ^ö be aware
of,
binnen, in.
veertien dagen, a fori'
night.
spoor, vestige.
vijandelijk, hósiile.
macht, force.
98.
over zijn, to remain.
beraadslagen over, to
deliberate on.
met betrekking tot,
with regard to.
beschuldigen van, io
try for.
hoogverraad, high
treason.
verklaren, io denounce.
h an d el w ij z e rocéeding.
verraderlijk, traitorous.
l)roces, trial,
voor gerecht dagen,
to call before the court.
terechtstelling, execu-
tion.
moordenaar, murderer.
missen, io dispense
with.
Opvatten, to conceive.
plan, design.
wegwasschcn, io wash
away.
spoor, trace.
heerschappij, predomi-
nance.