Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
gooselerry = grossula = kruisbes.
periKÏg = perruque.
Daarenboven vertoont het Engelseh een tal van woorden,
die, ofschoon oorspronkelijk verschillend van oorsprong en
beteekenis, in den loop der eeuwen, gelijk van klank en
vorm zijn geworden, b. v.:
to blow, waaien, A. S. hldwan.
to blow, bloeien, A. S. blówian.
count, graaf, Lat. comes.
to count, teUen, Lat. computare.
corn, koren, A. S. corn, graan, koren.
corn, likdoren. Lat. cornu.
Al deze wisselingen en veranderingen zijn echter niet het
werk van het toeval: de vergelijkende taalstudie bewijst,
dat er wet en orde is in den groei der taal, evenals in
den groei van elk ander voortbrengsel der natuur.
De Engelsche Taal wordt gesproken in al de graafschappen
van Engeland.
Zij wordt gesproken in Wallis, ten deele; d. i. in het vorsten-
dom Wallis bestaan twee talen, nl. het Engelseh en het //Welsli."
Zij wordt ook in Schotland gesproken, ten dcele; d. i., in
de noordelijke en westelijke graafschappen van Schotland be-
staan twee talen: het Engelseh en het //Scotch Gaelic.
Evenzoo worden in Ierland en op liet eiland Man, naast
het Engelseh, het //Irisli Gaelic" en liet //Manx" gehoord.
Zij wordt eindelijk, hoewel niet uitsluitend, gesproken in
de Vereenigde Staten van Amerika, in Canada, in Westindië,
in Australië, en, meer of minder, in alle Engelsche Koloniën
en bezittingen.