Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
9J.
bestemmen, io fit,
parlementair, parlia-
méntary,
zich onderscheiden
door, io he remark-
ahle for,
meer, rdther.
vastheid, énergy.
leiden, to advise,
gewetenloos, unprin-
cipled.
losbandig, libertine.
kant, hand.
dwaas, unwise.
tal, set.
zonder Land, Lackland,
waarborgen, to gua-
rantee.
oorkonde, charter,
hoeksteen, kéy-sione.
geestelijke, dérgyman. staatsregeling, consti-
bevalligheid, rol, part.
tiranniek, tyrannical.
ness.
voordracht, elocülion.
uiterlijk, appéarance.
eenvoudig, plain.
weinig innemend, un'
preposséssing.
onrustig, stirring.
beleedigen, to instilt,
teeken, évidence.
verminderen, to alldy.
opleggen, to impóse.
belasting, tax.
maatregel, step.
trotsch, impérious.
tution.
uitdrukkelijk, express.
bepaling, provision.
zich aanmatigen, to
assume.
gezag, ivdrrant.
gevangen houden, to
detdin.
goedvinden, to please.
In 1G28 verscheen Cromwell in ('t) Parlement als lid voor
Huntingdon; maar de natuur had hem niet bestemd om re-
denaar te worden. In zijne parlementaire loopbaan onder-
scheidde hij zich meer door ijver en vastheid van karakter dan
door sierlijkheid van taal of bevalligheid van voordracht. Zijn
uiterlijk en ook zijne kleeding waren eenvoudig cn weinig
innemend; nochtans verkreeg hij aanzienlijken invloed, zelfs
in ('t) Parlement, 't Was een onrustige tijd. De koning, ge-
leid door gewetenlooze cn losbandige hovelingen aan den
eenen kant, en door trotsclie en dwaze geestelijken aan den
anderen, had eene zoo tirannieke rol gespeeld jegens 't
volk en eene zoo beleedigende rol jegens (*t) Parlement,
dat er zich overal sterke teekenen van ontevredenheid be-
gonnen te vertoonen. In plaats van te trachten dat algemeene
gevoel van ontevredenheid te verminderen, vermeerderde de
koning het, door op de meest willekeurige en beleedigende wijze
belastingen op te leggen zonder de toestemming der Gemeen-
ten, een maatregel, dien de trotsche Elizabeth of haar nog trot-
scher vader nooit had durven nemen. Eeuwen geleden (1216),
had een tiranniek koning, Jan zonder Land, 't volk een tal
van voorrechten toegestaan, de vrijheid des onderdaans waar-
borgende; en deze oorkonde, bekend onder den naam van
Magna Charta, was steeds door de natie beschouwd gCM or-
den als de hoeksteen harer staatsregeling. Nochtans matigde
zich de koning, strijdig met de uitdrukkelijke bepalingen
dezer belangrijke wet, het recht aan, zijne onderdanen op zijn