Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
180.
eerstvolgende tien jaren geheel aan zijn huisgezin, zijne pach-
ters, zijne bezittingen, en eindelijk, schoon niet het minst,
aan zijn God.
93.
aannemen, to assume, vroom, pious-hearted. zeilree, ahóut to sail.
bedaard, staid. zich voegen to join, onher&im, unadvisedly.
ernstig, grave. Puritein, Puritan. uitvaardigen, to issue.
uiterlijk, aspect. boer, farmer. emigratie, emigration.
gedrag, depórtment. wereldsch, worldly. woonplaats, home.
%esch.iki,wellcâlculated.îic\\ iemand genegen vurig, inténse.
zich verzekeren, to en- betoonen, to proféss zucht, devotion.
sure. friendship for âny omverwerpen, to over-
beschuldiging, charge. one. throw.*
geheel, utterly. vaarwel zeggen,/o bid^
zich herinneren, to re- a last farewell.
collect. op, on board.
Van dit oogenblik af nam hij een bedaard en ernstig
uiterlijk en gedrag aan, geschikt om zich 't vertrouwen en
de achting zijner naburen te verzekeren. Veel is (er) gezegd
geworden over Cromwell's huichelarij : het is eene geheel
valsche beschuldiging. Wij moeten ons herinneren, dat wij,
tot vóór weinige jaren, slechts zijne geschiedenis bezaten,
geschreven door zijne vijanden. Ten allen tijde, van 't begin
tot het einde zijner loopbaan, was hij een waarlijk vroom
man. Toen hij zich bij de Puriteinen voegde, 't welk hij deed,
toen (hij) nog een eenvoudig Huntingdonsch boer (was), was
er geen wereldsch voordeel te behalen door zich hun genegen
te betoonen. Een ander beslissend bewijs van de oprechtheid
zijner overtuigingen is (daarin te vinden), dat hij, volkomene
vrijheid van geweten wenschende te genieten, besloot het
land zijner geboorte vaarwel te zeggen en een nieuw vader-
land te zoeken aan de andere zijde van den Atlantischen
Oceaan. Hij had zich zelfs reeds ingescheept op een schip, (dat)
zeilree (lag), toen Karei onberaden bevelen uitvaardigde,
om alle verdere emigratie van Puriteinen naar de Ameri-
kaansche koloniën te beletten. Hij keerde daarom naar zijne
oude woonplaats terug, brandende van vurige zucht voor de
zaak van burgerlijke zoowel als geestelijke vrijheid, schoon
hij tot dusverre onbekend was aan de willekeurige macht, die
hij bestemd was omver te werpen.