Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
179.
nis van dan, in dat geml, is 't een voegw.: If this he true,
ihen he will he pdrdoned, indien dat waar is, dan zal hij
vergiffenis krijgen.
Then moet niet verward worden met het voegwoord than,
dat na vergelijkingen voorkomt: he is talier than I, wanneer
in onze taal dan gebezigd wordt.
Tet is bijw., wanneer het nog beteekent: The train has
not yet arrwed, de trein is nog niet aan; het is een voegw.,
wanneer het toch, nochtans beteekent: Though he was rich, yet
for our sahes he hecdme poor, ofschoon hij rijk was,, toch
werd hij om onzentwil arm.
Olivier, Oliver.
eenige jaren ergens zijn
= eenige jaren er-
gens doorbrengen.
Latljnsche school,^ram-
mar-school,
geboortestad, native
jongelieden, young
als advocaat optreden,
to practise as a lawyer.
9S.
OLIVIER CROMWELL.
eenvoudig, simply. wildheid, wildness.
opdoen, to gain. kenmerken, to mark.
rechtskundig, légal. gezond, sound.
zich geschikt maken, doen, to bring* to.
■ to qualify one's self, inzien, to see.*
vrederechter,y«ä/j(;« of terugkeeren, to retire.
the peace. zich wijden, to denote
later, subsequently. one's self.
acht slaan op, to pay* pachters, ténantry.
attention to. bezittingen, estate,
dikwijls, fréquently. eindelijk, last.
toonen, to manifest.
Olivier Cromwell, een van de meest buitengewone karakters
in de Engelsche geschiedenis, was misschien de grootste sol-
daat en de wijste staatsman, dien de Britsehe Eilanden ooit
voortbrachten. Hij werd te Huntingdon op den 25='™ April
1599 geboren, en werd, na eenige jaren op de Latijnsche
school zijner geboortestad geweest te zijn, naar Cambridge
gezonden om in de rechten te studeAen, zooals toen de meeste
Engelsche jongelieden deden, niet om in 't vervolg als advo-
caat op te treden, maar eenvoudig met het doel om voldoende
rechtskundige kennis op te doen, ten einde zieh geschikt te maken
voor de plichten van vrederechter. Later vervolgde hij dezelfde
studiën in Londen. Als schooljongen en als student schijnt
Olivier slechts weinig acht geslagen te hebben op 't leeren,
en toonde (hij) dikwijls eene wildheid, die te vaak dat tijdperk
des levens kenmerkt. Zijn gezond oordeel deed hem echter
spoedig de dwaasheid van zijn gedrag inzien; hij keerde in
1620 naar Huntingdon terug, en wijdde zich gedurende de
12*