Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
178.
Het bijwoordelijk gebruik van lui (in den zin van
mérely) komt soms in poëzie voor:
nBorn but to die, and reasoning but to err." pope.
Éither, neither worden gebruikt,
1» Als voornw.: ,
Éither of the two regiments must remain in India, een van
beide regimenten moet in Indië blijven;
3" Als bijv. naamw.:
Either booh will suit me, een van beide boeken ('t een of
ander) is mij goed;
3® Als voegw.:
You can éither go or stay, gij kunt gaan of blijven.
For wordt gebruikt, 1" Als voorz.:
Témperance is good for mind and bódy, de matigheid is
goed voor geest en liehaam.
3" Als voegw.:
I know him, for I have seen him bef óre, ik ken hem, want
ik heb hem vroeger gezien.
Only wordt gebruikt, 1® als bijv. naamw.:
An ónly child, een eenig kind;
3® Als bijw.:
The bird is not hilled, it is ónly wóunded, de vogel is niet
gedood, hij is slechts gewond.
Since wordt gebruikt, 1" Als voegw.:
I shall write, since you request me to do so, ik zal schrij-
ven, omdat gij mij verzoekt het te doen;
2" Als voorz.:
Since last summer, sedert verleden zomer;
3° Als bijwoord:
He left Lóndon long since (two years since), hij verliet L.
lang (twee jaren) geleden.
That wordt gebruikt, 1® Als betr. voornw.:
Those that (who) peisevére desérve succéss, zij die volhar-
den, verdienen te slagen;
3® Als aanw. bijv. nw. of voornw.:
That boy is attentive, die jongen is oplettend. Give me
that, geef mij dat;
3° Als voegw.:
He heard that his friend had arrived, hij hoorde, dat zijn
vriend was aangekomen.
Then, in de beteekenis van toen, is een bijw.: He used
to study then, hij placht toen te studeeren; in de beteeke-