Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
176.
My hair is gray, but not with years, mijn haar is grijs,
r/iaar niet van ouderdom.
A tcant of rain but for a few days, een gebrek aan re-
gen slechts gedurende eenige dagen.
They found nothing but a few ducats, zij vonden niets dan
eenige weinige ducaten.
None but he, niemand dan hij.
None but the brave deserve the fair. Detden.
There is no station in life but has its inconveniences, er is
geen stand in 't leven, of hij heeft zijne lasten.
There was no one {not one) but felt indignant at it, er was
niemand, die er zich niet verontwaardigd over gevoelde.
All but he were of that opinion, alien behalve hij waren
van die meening.
But that I am so very poor, I would lend him the money
myse'lf, indien ik 7iiet zoo arm ware, zou ik hem 't geld
zelf leenen.
But for his courage, all would have been lost, zonder zijn
moed ware alles verloren geweest.
Tusschen when en as, beide vertaald wordende door toen,
wanneer, bestaat dit onderscheid, dat when meer den tijd, as
meer de daad uitdrukt:
He came in when we were at dinner, geeft den tijd te
kennen, waarop hij binnentrad; he came in as we were at
dinner, beteekent meer wat wij deden, toen hij binnenkwam.
As beteekent ook dikwijls hoe. . . . ook:
Faithfully as Lord Strafford had served his masten-, Charles
consented to his execution, hoe getrouw Lord S. zijn meester
ook gediend had, Karei stemde toe in zijne terechtstelling.
HET TÜSSCHENWERPSEL.
De tusschenwerpsels zijn, strikt genomen, geen woorden,
maar bloote geluiden, den mensch door zijne verschillende
gewaarwordingen ontlokt: hey ! huzza! hurrah l oh! ah \ alas !
hah! fie! hum! hush! enz. enz.
Soms ziet men ook uitdrukkingen als hark! hoor! haill
heil! welcome ! welkom! beltóld ! kijk! begone ! voort! weg !
strange ! vreemd! peace ! stil 1 good heavens! goede hemel 1
stïll! stü ! enz. onder de tusschenwerpsels gerekend; 't zijn
echter deels gebiedende wijzen, deels zelfst. naamw., deels
bijv. naamw. Met meer recht kunnen tot de tusschenwerp-