Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
175.
though, yet, «o, as of that,
whéther, or,
as, as of so,
Either he or his friends have heen there, hij of zijne
vrienden zijn er geweest.
Neither my friend nor his cMldren were there, noeh niijn
vriend noeh zijne kinderen waren er. (*)
Neither riches nor poverty produces any change in him, rijk-
dom noeh armoede brengt eenige verandering bij hem te weeg.
Though ill in hódy, yet (nevertheless) m schoon
zwak van lichaam, toch sterk van geest.
I cannot tell whether he will do it or not, ik kan niet
zeggen, of hij het doen zal of niet.
As large a city as Lóndon, eene even groote stad als Londen.
As you work, so shall you he remunerated, naarmate gij
werkt, zult gij beloond worden.
He is not so deserving as you, hij is niet zoo verdienste-
lijk als gij.
He is so weak that he cannot walk, hij is zoo zwak, dat
hij niet gaan kan. f
Eenige voegwoorden, als and., «s, hut, if, that^ when, why,
worden in 't Engelsch dikwijls uitgelaten om de uitdrukking
meer kracht en levendigheid te geven:
Had I known it (if I had known it), had ik 't geweten.
That is the very réason I speak to you (why 1 speak to
you), dat is juist de reden waarom ik tot u spreek.
I cannot pass óver an óminous circumstance that happened the
last time we played togéther {the last time that we played
togéther). Goldsmith. Vic. of Wak.
OPMERKINGEN OVER ENKELE VOEGWOORDEN.
But heeft in 't Engelsch verschillende beteekenissen, zoo-
als blijkt uit de volgende voorbeelden:
(*) Wanneer de onderwerpen uit voornaamw. van verschillenden
persoon bestaan, stemt het werkw., evenals in bovenst, voor-
beelden, met het laatste overeten: Néither he nor you^xerexodrded.
Either he or I am mistaken. Either you or I am decéived.
t iVo sóoner, nauwelijks, wordt gQYolg^ Hoor but oïthan-, scdrcely,
nauwelijks, door when of than.