Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
174.
Artióng en ündtr beteekenen beide onder; 't eerste in den
zin van in H midden van, tusschen: Among one's friends, onder
zijne vrienden; divide it among you, deelt het onder u; 't
laatste in dien van beneden, bij, in: Under a tree, onder een
boom; to study under a master, onder een meester studeeren ;
under a duke, onder een hertog; under forty pounds, onder
de veertig pond; to have patience under pain, geduld onder
de smart hebben; under such circumstances, onder zulke om-
standigheden.
From en of worden beide vertaald door van, zij hebben
echter eene verschillende beteekenis. From duidt scheiding
of verwijdering (ook de bron, den oorsprong) aan; of betee-
kent bezit, gevolg: Liverpool is 200 miles fronr London, L.
ligt 200 mijlen van L. 1 go from Lóndon to Fdris, ik ga
van L. naar P. To take a book from a library, een boek
uit eene boekerij nemen. Light procéeds from the sun, het
licht komt van de zon. From childhood, van de kindsheid
af. From all I see, uit al 't geen ik zie. I come from a
friend, ik kom van wege een vriend.
We are descended from ancestors that knew no stain.
Goldsmith.
Daarentegen: The glory of our nation, de roem van ons
I volk. A létter of twéniy lines, een brief van twintig regels.
Ij lie is the best of men, hij is de beste der menschen. A
i child of three years old, een kind van drie jaar. He was as
! quick of eye as of foot, hij was even vlug van oog als voet.
' I sometimes lent him a horse of small value.
Goldsmith. Fic. of Wak.
Soms worden of en from onverschillig gebruikt:
I bought it of (from) this merchant, ik heb het van dezen
koopman gekocht.
Soms ook staan zij te zamen.
j' An army of from twénty to thirty thóusand men, een leger
van twintig a dertig duizend man.
I
li
HET VOEGWOORD.
Eenige voegwoorden vereischen overeenstemmende voeg-
woorden van welke zij gevolgd worden; zoo vereischt
éither, or na zich,
néither, nor.