Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
171.
maar Cesar belette hem (zulks), trotsch zeggende : //Weet, diit
gij Cesar en zijn geluk {pi.) vaart." Terwijl de Eomeinen in
bezit waren van Brittannië, bouwden zij een muur dwars
door het eiland van kust tot kust als een slagboom tegen
de aanvallen der Pieten en Schotten. De overblijfselen van
dftzen muur zijn nog te zien. Het congres van Weenen had
zijne beraadslagingen nog niet geëindigd, toen de tijding
van Napoleons aankomst van Elba alle gemaakte schikkingen
dreigde omver te werpen (Maart, 1815).
91.
om, for. abound. ontvlammen, to inflame.
krijgskundig, strategic, zelf, véry. hart, mind.
schandelijk (bijv. nw.), bestrooien, io stroio.* aanduiden, to désignate.
shameful. overdreven, highly có- vervullen, to fulfil.
belasteren, to slander. loured. verbazend, enormous
doel, óbject. bericht, account. opleveren, to yield.
Middel, Central. niet te ontdekken, un- geestdrijver, enthusiast.
overvloedig zijn, to discoverable.
Prederik de Groote (1740—1786) werd evenzeer bewon-
derd om zijne staatkundige als om zijne krijgskundige ta-
lenten. Geen weldoener werd ooit schandelijker belasterd door
den persoon dien hij verplichtte, dan Erederik (het werd)
door Voltaire. Het doel van de meeste Spaansche expedi-
ties naar Middel-Amerika was de ontdekking van El Dorado,
een land waar 't goud zoo overvloedig was, dat de grond
zelf er mee bestrooid was. De overdreven berichten, die van
dit niet te ontdekken land gegeven werden, ontvlamden de
harten van duizenden avonturiers, en de naam werd ten laat-
ste algemeen gebruikt om iemands ijdele hoop {pi.') aan te
duiden, welke bestemd was om nooit vervuld te worden.
Nochtans werden, niet vele jaren geleden, de goudvelden van
Californië ontdekt, en de verbazende hoeveelheid van kost-
baar metaal, die zij opleverden en nog opleveren, overtrof
verre wat de stoutste geestdrijver der zestiende eeuw ooit ver-
wacht kon hebben.
HET VOORZETSEL.
De voorzetsels staan gewoonlijk vóór 't woord dat zij be-
heerschen: