Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
170.
besluiten, to détermine. nw.\ irrespéctive.
in orde en tucht bren- fnuiken, to reduce.
gen, io discipline, schromelijk, exórbi-
officieren aanstellen tant.
over, io officer. geestelijkheid,jonw^-
onaf hankelijk, (bijv. hood.
grootsch, vast.
berekend voor, compe-
tent io.
taak, task.
grond, land.
boerderij, farm.
't Was voornamelijk door 't vernuft van Peter den Groote
(f 1725), dat Eusland zich verhief uit zijn staat vanbarbaarsch-
heid, om plaats te nemen onder de eerste machten van Eu-
ropa. Toen hij in 1683 den troon beklom, bezat Eusland
geene vloot; het leger was ver achter die van andere landen
in inrichting en tucht; kunsten en wetenschappen waren ge-
heel onbekend in zijn uitgestrekt rijk. Zich niet latende af-
schrikken door de vele schijnbaar onoverkomelijke bezwaren,
die hij moest ontmoeten, besloot hij Eusland (tot) eene zee-
mogendheid te maken, 't leger in orde en tucht te brengen en er
officieren over aan te stellen volgens verdienste, onafhanke-
lijk van geboorte, en de schromelijke macht van den adel en
de geestelijkheid te fnuiken. Dit waren grootsche ontwerpen;
maar Peter was ten volle berekend voor de voorgestelde taak.
Er is nooit een tijd geweest, waarin de waarde van (den)
grond in ons land zoo buitengewoon hoog was als thans;
boerderijen, die, eenige jaren geleden voor weinige honderden
guldens verkocht werden, worden nu verkocht voor even zoo
vele duizenden en meer.
90.
wachten op, io wait for. trotsch (bijv.nw.),proKi?.congres, congress.
verwachten, to expéct. varen, to carry.
ingaan, to énter. geluk, fortune.
oversteken, to cro^s. Britannië, Britain,
zich verheffen,/öa/wtf.* dwars door, across.
terugkeeren naar, io eiland, island.
put* back to. slagboom, barrier.
beletten, to prevént. overblijfsel, remain.
Weenen, Vienna.
beraadslaging, delibe-
ration.
omverwerpen, to over-
throw*,
schikking, arrangement.
Gesar wachtte eens ongeduldig te Dja-rachium op eenige
troepen, die van Brundusium moesten komen. Daar zij ech-
ter niet op den verwachten tijd aankwamen, ging hij heimelijk
en onbekend in een klein vaartuig, ten einde de zee over te
steken. Een van die hevige stormen, die zich dikwijls in de
Middellandsche Zee verheffen, bracht het schip in zoo groot
gevaar, dat de schipper beval naar de haven terug te keeren ;