Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
169.
ik heb hem sedert dien tijd niet gezien. Ook is mice een
voorzetsel: Since the year 1830, sedert het jaar 1830.
Yet en still beteekenen beide wo^; maar ye^ ziet meer op't
oogenblik, still op den duur van eene daad of een toestand:
It is not yet ten o*clock, 't is nog geen i\QnMMX-,heisstillill,
hij is nog ziek.
SS.
voordeel trekken uit, gelijken naar, to hok opleveren, to produce.
to profit by. like. achter den rug hebben,
volstrekt, absolutely, moeilijkheden, trouble. to have passed.
geen, nothing. storen, to disturb. jongelingschap, boy-
ongeluk, distréss. traag, indolent. hood.
verbanning, exile. inderdaad, in fact. opmerken, io observe.
klacht, complaint. afstaan, to resign. adel, nobility.
bekommering, behouden, to hold.* onafhankelijk van, in-
ecn grooten afkeer handelen, to act. dependent of.
hebben van, to dis- krachtig, vigorously, toeval, accident,
like most heartily.
Karel II van Engeland had volstrekt geen voordeel getrokken
uit de lessen van den tegenspoed, ofschoon hij zoo vele jaren in 't
ongeluk had doorgebracht, gedurende zijne verbanning (1651 —
1660). De klachten van zijn volk gaven hem nooit eenige be-
kommering; want daar hij een grooten afkeer had van al-
wat naar moeilijkheden geleek, zocht hij zorgvuldig alles op
een afstand te houden, wat in 't minste zijne trage rust
kon storen. Inderdaad zou hij veel liever zijn koninkrijk heb-
ben afgestaan, dan er in toegestemd hebben het te behouden,
op voorwaarde van krachtig te handelen of een werkzaam
aandeel te nemen in de zorgen des bestuurs. William Pitt (1750 —
1806), misschien de grootste staatsman, dien Engeland ooit
opleverde, begon zijne staatkundige loopbaan zoo vroeg, dat,
toen hij zijne plaats nam in 't kabinet, hij nauwelijks de ja-
ren der jongeliugschap achter den rug had. Men heeft dikwijls
en zeer terecht opgemerkt, dat de ware adel die der natuur is,
en (dat hij) geheel onafhankelijk is van het toeval der geboorte.
89.
door, owing to. inrichting, organisation, seeming.
zich verheffen uit, to in, throughout. onoverkomelijk, insur-
rise* from. zich niet latende af- móuntable.
beklimmen, to mount. schrikken,««^^öww^^rf.bezwaar, difficulty.
achter, behind. schijnbaar {hïjv. nw.), ontmoQten,toencounter.