Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
168.
IV
wordt het bijwoord gewoonlijk tusschen het hulpwerkw. en
het daarmede verbonden werkw. geplaatst:
I had already dined when he came, ik had reeds gegeten,
toen hij kwam. My attention was strongly arrested by these
details, mijne aandacht werd sterk geboeid door deze bijzon-
derheden. Ue might easily do it, hij kon 't gemakkelijk doen. {*)
4® Bijwoorden van tijd kunnen, wanneer zij een onhe-
paalden tijd uitdrukken (als never, óften, now, always, then,
soon, seldom, rarely, módly, fréquently, suddenly) voor of na
*t werkw. staan f; drukken zij echter een bepaalden tijd
uit (als daily, hourly, to-mórrow^ to-ddy, yesterday), zoo moe-
ten zij aan 't einde van den volzin staan:
1 seldom saw him of / saw him seldom, ik zag hem zelden.
I often told you of 1 told you óften, ik heb u dikwijls gezegd.
Daarentegen: I see him daily, ik zie hem dagelijks.
Men beschouwe intusschen deze regels als zeer in 't al-
gemeen gegeven: dikwijls heerscht er in 't Engelseh groote
willekeur met betrekking tot de plaats der bijwoorden, en
beslissen nadruk en gehoor.
Here, hier, there, daar, where, waar, drukken eene rust,
Mther, hierheen, thither, daarheen, whither, waarheen, eene
beweging uit: 1 am here^ 1 come hither; I was there^ I went
thither; where are you? whither are ycu góing? Intusschen
hoort men dikwijls de eerste in plaats van de laatste ge-
bruiken: Come here, I went there, where are you going? §
Agó en since staan achter tijdsbepalingen. Ago wordt ge-
bi'uikt, wanneer men den verleden tijd ra» den tegenwoordigen
af rekent: It happened long agó, a year agó, het gebeurde lang
geleden, een jaar geleden of voor een jaar. Since beteekent
een verleden tijd, dien men in voortdurenden samenhang met
den tegenwoordigen denkt en wordt dus gebruikt, wanneer
men den tijd tot den tegenwoordigen rekent: Hoio long is
it since? Hoe lang is 't geleden? 1 have not seen him since.
(*) Het bijw. enough staat na een werkw., bijvoeg, naamw. en
bijw.: I have done enough, I am not old enough; bij een zelfst.
naamw. geplaatst, staat het soms voor^ soms na hetzelve: Time
enough is little enough. Have you móney enough (enough money)?
t ^ot en never staan altijd vóór eene onbepaalde wijs.
§ Vroeger werden de bijwoorden here, there en where met voor-
zetsels verbonden, als hereof {of this), thereóf {of that), etc. Deze
vormen zijn thans verouderd. Zie blz. 144.