Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
167.
to grow pale, bleek worden; to turn sad, treurig worden;
to remain silent, blijven zwijgen; to live and die Jiafpy, ge-
lukkig te leven en te sterven; to he horn rich, rijk geboren
te worden:
Vele bijv. naamw. worden zonder verandering als bijw.
gebruikt.
He speaks low, loud, hij spreekt zacht, luid.
Boys, with women's voices.
Strive to speak big, and clap their female joints
In stiff unwieldy arms against thy crown.
Shakespeare. Richard, II. III. 2.
You come late as usual, d. i. as is usual, gij komt laat
als naar gewoonte. I will come as soon as possible, ik zal
zoodra mogelijk komen.
Ook dóuhtless, ongetwijfeld, exceeding, excéssive, buitenge-
meen, excellent, uitmuntend, scarce, zelden, hoort men dik-
wijls bijwoordelijk gebruiken:
He is exceeding rich, hij is buitengemeen rijk.
The parallel, dóuhtless, is not exact in all its points.
W. Scott.
Met betrekking tot de plaats van 't bijwoord in den vol-
zin, geldt de regel, dat het onmiddellijk voor het te bepalen
woord staat:
/ am heartily sórry for it, het spijt mij zeer. He was
greatly surprised, hij was zeer verbaasd. We came immediately
afterwards, wij kwamen dadelijk daarna.
Dient echter het bijwoord ter nadere bepaling van een
werkw., zoo lette men op 't volgende:
1" Wanneer 't een bedrijvend werkw. is, mag het bijwoord
nooit tusschen het werkw. en zijn voorwerp staan; het moet
óf onmiddellijk voor het werkw. óf achter het voorwerp
geplaatst worden:
He carefully educated his pupils of he Educated his pupils
carefully, hij voedde zijne leerlingen zorgvuldig op.
20 Is het werkw. onzijdig, zoo wordt het bijwoord er ge-
woonlijk achter geplaatst:
The army suffered greatly, het leger leed zeer. He has
spoken imprudently, hij heeft onvoorzichtig gesproken.
3° Is het werkw. vergezeld van een hulpwerkw., zoo