Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
166.
onaangenaam voor 't gehoor zijn. Vandaar, dat eenige schrij-
vers deze bijvoeglijke naamw. zelve als bijwoorden gebruikt
hebben: She sings he'avenly, zij zingt hemelsch schoon.
Oh, she was heavenly true!
Shakesp. Oth. T. 2.
It is masterly done, 't is meesterlijk gedaan. He treated us
véry friendly, hij behandelde ons zeer vriendelijk. Beter is 't
echter de uitdrukking te omschrijven, of een woord van derge-
lijke beteekenis te kiezen: She sings in a heavenly manner,
it was done in a masterly way, he treated us very dm.ically.
Slechts weinige bijwoorden zijn door bijvoeging van ly van
zelfst. naamw. afgeleid: daily, dagelijks; hourly, elk uui";
monthly, maandelijks; yearly, jaarlijks. Eenige worden door
de afleidingslettergreep ward of wards gevormd; northward
of northwards, noordwaarts ; downward of downwards, neder-
waarts, enz, waarvan vele (dan echter op loard eindigende)
ook als bijvoeg, naamw. gebruikt worden.
De samengestelde bijwoorden bestaan uit verschillende woor-
den, die óf gescheiden blijven, of tot één woord versmol-
ten zijn: at present, thans; hereafter, hiernamaals.
Alle bijwoorden, welker beteekenis daarvoor vatbaar is,
hebben trappen van vergelijking:
die der afgeleide vormt men door more en most: mildly,
zacht, more mildly, most mildly; favourably, gunstig, more
favourably;
die der oorspronkelijke naar Hollandsche wijze:
soon, spoedig, sooner, sóonest.
often, dikwijls, óftener, óftenest.
early, vroeg, earlier, e'arliest.
Onregelmatig zijn:
welt, wel, goed, bétter, best.
ill, slecht, worse, worst,
little, klein, less, least,
much, meer, more, most.
far, ver, farther {further), farthest (furthest),
near, nabij, nearer, nearest (next).
Bij onzijdige werkw., die 't geraken of zich bevinden
in zekeren toestand aanduiden, blijven de bijv. nw. natuur-
lijk onveranderd: to look bad, er slecht uitzien; to become.