Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
165.
de dijken door te steken, 't geheele land onder water te
zetten en met vrouwen en kinderen naar de Oost-Indische
koloniën te trekken, om daar een nieuw Batavia te stichten,
en niets dan eene waterwoestijn aan de onderdrukkers te laten.
Jacobus I (1603—25), een zwak en besluiteloos mensch, werd
niet zoo geacht door vreemde machten als zijne voorgangster
Elisabeth (zulks) geweest was. Na de nederlaag van Antonius
(zeeslag bij Actium, 31 v. C.), wilde Cleopatra, vreezende, dat
zij Octavianus' zegevierenden intocht zou moeten opluisteren,
liever sterven dan levend in de handen des overwinnaars
vallen. Terwijl de vloot en het leger, waarmede Willem III
zich voorstelde in Engeland te vallen, verzameld werden, de
eerste te Goeree, 't laatste op de Mookerheide (1688), nam
de Prins aUe mogelijke voorzorgen, om den Engelschen ge-
zant d'Albeville te beletten hunne bestemming te raden.
HET BIJWOORD.
De bijwoorden worden verdeeld in oorspronkelijke, afge-
leide en samengestelde.
Oorspronkelijke zijn die, welke van geen ander rededeel zijn
afgeleid: there, daar; once, eens; now, nu, not, niet, enz.
De afgeleide worden in den regel van bijvoeg, naamw.
en deelw. gevormd door bijvoeging der lettergreep ly (HoU.
lijk): right, billijk, rightly; kind, \xienAe\ii\, kindly; amazing,
verbazend, amazingly; exceeding, buitengewoon, exceedingly.
Bij deze afleiding lette men op de volgende regels:
1® Gaat het bijvoeg, naamw. op Ie, voorafgegaan van een
medeklinker uit, zoo wordt de e in veranderd: able, knap,
dbly; nóble, edel, nóbly. Whole, geheel, maakt wholly.
2" Gaat het bijvoeg, naamw. op ue uit, zoo valt de e
meestal weg: true, waar, truly, waarlijk.
3» Gaat het bijv. naamw. op y uit, voorafgegaan van
een medeklinker, zoo wordt de y in i veranderd: dngry,
boos, angrily. Eenlettergrepige bijvoeg, naamw. behouden
echter de y: sly, sluw, slyly; dry, droog, drijly.
4® Gaat een bijvoeg, naamw. op II uit, zoo voegt men
er slechts y bij: full, vol, fully, ten voUe.
De bijv. naamw. die reeds op ly eindigen, kunnen niet
door bijvoeging van een tweede ly tot bijwoorden gemaakt
worden; b. v. héavenlily van heavenly, hemelsch, zou hoogst