Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
He is snppósed {helieved, said, thought) to be very rich, men
onderstelt (gelooft, zegt, denkt), dat hij zeer rijk is. That
tree is said to be a hündred years old, men zegt, dat deze
boom honderd jaar oud is, of die boom wordt gezegd, enz.
In een vergelijkenden trap van gelijkheid, vertaalt men ons
Hollandsch eten zoo, voor een verleden deelw. staande, door as
much, niet zoo door not so much: He is as much {not so much)
re^pécted as you, hij is evenzoo (niet zoo) geacht als gij.
rekenen, to cipher.
kundigheid, acquire-
ment.
Hun, Hun.
wild, fierce.
onmeedoogend, unspa-
ring,
staan = zijn.
85.
geesel, scourge. verschrikken, to têrrify.
inval in, invdsion of, vlieden naar, to take*
schrik, térror. réfuge in,
•vQxvfOQüiing^desoldtion. stichten, to found.
uitplunderen, to plün- Venetiaansch, Vené-
der. tian.
koel, cool.
bloed, blood.
spelen, to play.
rol, part.
Van Bonn tot Bingen bieden de oevers van den Eijn een
reeks van de verrukkelijkste gezichten aan. Het lezen, schrij-
ven en rekenen, thans als de meest noodzakelijke kundighe-
den beschouwd, waren, drie of vier eeuwen geleden, kun-
sten door weinigen bezeten. Attila, koning der Hunnen, de
verschrikkelijkste van al de vijanden der Eomeinen, was een
monster, zoo wild, wreed en onmeedoogend, dat hij in de
geschiedenis bekend staat als de Geesel Gods. Bij zijn laat-
sten inval in Italië (452 jaren na Christus), verspreidde hij
schrik en verwoesting over geheel Lombardije, zijn spoor ge-
kenmerkt wordende door verbrande en uitgeplunderde steden,
verwoeste velden, vrouwen en kinderen, in koelen bloede ver-
moord. De verschrikte bewoners, verslagen, verstrooid, ont-
moedigd, vloden naar de eilanden om Eialto, en stichtten daar
de Venetiaansche Ecpubliek, die later zulk eene groote rol
speelde in de geschiedenis der wereld.
86.
in de laatste jaren, 0/bevorderen, to facili- gedeelte, próvince.
late years. täte. niet gestoord, undts-
verbetering, impróve- verkeer, intercourae, türbed.
ment. verwijderd, remóte. kreet, skovt.
om, for. eind, corner. zich verheffen, to arise*,
11*