Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
162.
die ook eene onbep. wijs toelaten: 1 proposed calling of
to call on you, ik was voornemens bij u aan te komen. Na
de uitdrukkingen I cannot, could not help oi forbear, volgt
steeds een tegenw. deelw.: I could not help laughing, ik kon
niet nalaten te lachen; terwijl het na andere bedrijvende
werkw. meestal beter, schoon niet altijd noodzakelijk is, het
tegenw. deelw. in plaats van de onbep. wijs te gebruiken:
1 purpose writing of to write to him, ik stel mij voor hem
te schrijven.
Wanneer een zelfst. naamw. gevolgd wordt door een be-
trekk. voornaamw. als onderwerp van een werkw., wordt dik-
wijls het voornaamw. weggelaten en het werkw. in het tegenw.
deelw. geplaatst: A failure resulting (— which results) from
indiscretion, een mislukken ontstaande uit onbescheidenheid.
What a strong insthnce is that poor man of the miseries at-
ténding a youth of levity and extravagance. Goldsmith. Vic. of W.
Het tegenw. deelw. staat nog na but en than, en wordt ver-
taald door eene onbep. wijs of een geheelen zin: I like the
railway much hétter than travelling post, ik houd er veel meer
van met den spoorweg dan met de post te reizen.
Their dress agrees with the English or French in no one
article but we'aring pe'tticoats. Lady Montagde.
HET VEELEDEN DEELWOORD.
Wordt het verleden deelw. als bijvoeg, naamw. gebruikt,
dan staat het gewoonlijk na het zelfst. naamw.: You are the
man selected, gij zijt de gekozen man.
1 feit what kind of sickness of the heart it was which arises
from hope deferred. Sterne. Sent. Journ.
Eigenaardig wordt het gebruik van het verleden deelw.
door de uitlating van being: This resolution (béing) formed,
he carried it into execution, dit besluit genomen zijnde, bracht
hij het ten uitvoer.
These preliminaries adjusted, Mr. Sikes procéeded to drink
brandy at a furious rate. Dickens. Oliver Twist.
Nog dient het verleden deelw. om, verbonden met het werkw.
to be, ons men zegt, zeide, zal zeggen, men denkt, dacht, zal
denktn, men vermoedt, vermoedde, enz. in lijdenden vorm uit
te drukken: It is said, it was said, it will be said; it is be-
lieved, supposed, enz.
Denzelfden lijdenden vorm, waartoe de Engelsche taal in 't
algemeen geneigd is, vindt men in spreekwijzen, als: