Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
161.
voorloopige vredesvoorwaarden teekende door welke de onaf-
hankelijkheid van Amerika erkend werd (1782). Dit was
Franklin's wraak.
HET TEGENWOORDIG DEELWOORD.
Het tegenw. deelw. speelt in 't Engelsch eene veel aan-
zienlijker rol dan in 't Hollandseh, daar het in de eerstge-
noemde taal niet slechts den aard van een bijvoeg, naamw.,
maar ook dien van een zelfst. naamw. aanneemt:
A charming próspect, een verrukkelijk gezicht. A singing
lird, een zangvogel. Travelling is pleasant, reizen is aange-
naam. F.ve's tasting the forbidden fruit brought death into the
world, het proeven der verboden vrucht door Eva bracht den
dood in de wereld. Learning languages {the learning of lan-
guages) requires attention, het aanleeren van talen vereischt
oplettendheid.
Ook kan, wanneer een tegenw. deelw. zelfst. genomen
wordt, een voorzetsel voorafgaan: IPar from f teling unhappy,
we delight in singing and are fond of dancing, ver van ons
ongelukkig te gevoelen scheppen wij behagen in zang en
dans; Sancho Pdnzo preferred eating an egg behind the door
to feasting in public. Miss. Edgeworth.
Next to hciug a great p6et, is the power oivmdiMsi&nAmg one.
Longfellow. Hyperion.
Verder dient het, verbonden met het werkw. to be, ter
omschrijving van den voortduur eener handeling of van het
voornemen daartoe, b. v. He is going to Paris, hij gaat naar Parijs.
I am writing, ik schrijf, d. i. ben schrijvende. Evenzoo
kan men 't geheele werkw. vervoegen: 1 was writing, have
been writing, had been writing, shall or wïll be writing, should
or would be writing.
In a frying pan which was on the fire, some sausages were
cooking. Dickens. Oliver Twist.
Op gelijke wijze zegt men:
The house is building, het huis wordt gebouwd, the book
is selling well, bet boek gaat goed van de hand, in plaats
van the house is being built, enz. welke laatste vorm regelma-
tiger, maar minder gebruikelijk is.
The young lady was béing educated at Brussels, de jonge
dame werd te Brussel opgevoed, d. i. gedurende den tijd,
waarvan men spreekt.
Het tegenw. deelw. volgt dikwijls als voorwerp op werkw.,
CowAK en Maatjes Leerc. Ile ged. 7ae druk. 11