Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
160.
liet hij door zijne soldaten eene gracht graven, bekend onder
den naam van Drususgi'acht, ten einde den Eijn met den
IJsel te verbinden. Op den Juni 1568 liet Alva de
graven van Egmont en Horn te Brussel onthalzen. Francisco
Pizarro (| 1547), de veroveraar van Peru, is gebrandmerkt in
de geschiedenis door de ongehoorde trouweloosheid, roofzucht
en wreedheid, welke elke daad zijns levens kenmerkten. Een
der Incas hem om bijstand gevraagd hebbende in een bur-
geroorlog, stelde hij eene bijeenkomst voor, en liet, terwijl
de vorst geen verraad vermoedde, hem door zijne mannen
aangrijpen en gevankelijk wegvoeren. Nadat Eomero, de Spaan-
sche bevelhebber, in 1572 binnen Naarden gekomen was, liet
hij het kerkje, waarin hij de ongelukkige inwoners te zamen
geroepen had, door zijne soldaten in brand steken.
Sê:.
staatsierok,eoari-rfrw.
'.procureur-generaal, so-
Heitor géneral.
onbeschoftheid, inso-
lence.
bitterheid, acrimony.
zweren, to vow.
verontwaardigd over,
indignant at.
onbeproefd, untried.
bewerken, to efféct.
scheiding van, separa-
tion from.
moederland, móther-
country.
aantrekken, to put* on.
voorloopige vredes-
voorwaarden, preli-
minaries.
onafhankelijkheid, in-
dependence.
erkennen, to acknów-
ledge.
wraak, revénge.
voorval, incident.
verschijnen, appearance.
voor, hefóre.
commissie, committee.
geheime raad, Frivy
Cóuncil.
ter beraadslaging over,
on the hearing of.
aanklacht, complaint.
gouverneur, góvernor.
believen, to conciliate.
mede-onderdaan, fél-
low-subject.
Een van de gedenkwaardigste voorvallen in 't leven van
Benjamin Franklin was zijn verschijnen in 1774 voor de
Commissie van den Geheimen Eaad, ter beraadslaging over de
aanklacht van Massachusetts tegen den gouverneur. Om zijne
Engelsche mede-onderdanen te believen, had Franklin voor deze
gelegenheid een kostbaren staatsierok laten maken. De pro-
cureur-generaal hem met de uiterste onbeschoftheid en bit-
terheid aangevallen hebbende, zwoer de wijsgeer, verontwaar-
digd over zulk eene lage behandeling, zich te (zullen) wre-
ken. Van dit oogenblik af liet hij niets onbeproefd, om
eene scheiding der koloniën van het moederland te bewer-
ken. Hij liet zijn staatsierok zorgvuldig wegleggen, en trok
hem nooit weer aan, voordat hij te Parijs verscheen en de