Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
158.
heeft een post van voordeel en eer." «Verloren tijd wordt nim-
mer weergevonden; en wat (vij tijd genoeg noemen, blijkt
altijd weinig genoeg te zijn; laat ons dan werkzaam wezen
en werkzaam ter dege, zoo zullen wij door vlijt meer doen
met minder moeite."
SI.
leerrijk, instructive.
geestkracht, énergy.
uitwerken, to effect.
ontvangen, to inherit.
adem, breath.
stameren, to stuiter.
verhelpen, to remedy.
gebrek, defect.
wandelen, to walk.
achtereen, together.
hobbelig, rough.
weg, road.
keisteentje, pébble.
opzeggen, to declaim.
bij, a,mid.
geklots, dashing.
geweld, noise.
golf, wave.
bezitten, <0 beposséssed
of.
vastberadenheid,rfei«/'-
mination.
ondernemen, to under-
take*.
hard, hard.
vroegst, véry.
kindsheid, infancy.
vrij, ópenly.
uitdrukken, to give* ex-
pression to.
gevoelen, feeling.
bereiken, to reach.
mannelijke leeftijd,
manhood.
bewaren, to keep*
te leur stellen, to I
droog, dry.
omzichtig, guarded.
schijn, show.
ernstig, grave.
bedaardheid, tranquil-
lity.
Demosthenes, de grootste redenaar der oudheid, is een
leerrijk voorbeeld van hetgeen geestkracht en volharding
kunnen uitwerken. Van de natuur had hij een korten adem
en eene stamerende stem ontvangen; maar onudeze gebreken
te verhelpen, placht hij uren achtereen over de hobbeligste en
moeilijkste wegen te wandelen, en met keisteentjes in zijn
mond verzen op te zeggen op het zeestrand bij het geklots
en geweld der golven. Wij behoeven niet te zeggen, dat een
man, die zulk eene vastberadenheid bezat, zeker was in al
wat hij ondernam, te slagen. //Tegenspoed was de harde school,
waarin het karakter van Willem III gevormd werd," zegt
Macaulay ; //van zijne vroegste kindsheid omringd door ver-
raderlijke vijanden, durfde hij nooit vrij zijne gevoelens
uitdrukken. Alvorens hij den mannelijken leeftijd bereikte,
verstond hij de kunst om geheimen te bewaren, de nieuws-
gierigheid te leur te stellen door droge en omzichtige ant-
woorden, aUe hartstochten te verbergen onder denzelfden
schijn van ernstige bedaardheid."