Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
153.
aanduidt, en daarenboven in de tweede en derde personen
een noodzakelijk gevolg: 1 would do it, were 1 able; liier be-
teekent would zooveel als ik zou het willen doen. He would
degrade himself by doing so; dat is: indien hij zoo handelde,
zoude hij, als 't noodzakelijk gevolg daarvan, zich verlagen.
Ook worden will en would nog dikwijls gebruikt in den zin
van plegen, gewoon zijn:
Infected minds
To their deaf pilloics will discharge their secrets.
Shakesp. Macb. V. 1.
There are a kind of men so loose of soul.
That in their sleeps will mutter their affairs.
Dezelfde. 0th. HI. 3.
Évery morning he went to a mldte-headed old gentleman, who
lived near the little church, who taught him to read better and
to write. Then he would walk wUh Mrs. May lie and Bose,
and hear them talk of books, 'fhen he had his own lesson for
the next day to prepare, and at this he would work hard, till
evening came slowly on, when the ladies would walk out again,
and he with them. Dickens. Oliv, Twist.
To do, dat als hulpwerkw. dient om aan 't werkw. groo-
ter nadruk bij te zetten, heeft, daar 't bij vragen en ont-
kenningen zoo algemeen gebruikt wordt, veel van zijne kracht
verloren en de nadruk wordt dikwijls sterker, wanneer men
't niet gebruikt, b. v.:
'Agnes! dear Agnes! speak, speak but a word I Say you
live!' 1 exclaimed, rushing forward. Aids, she heard me, she
saw me not. Warben.
I recollect hearing this topic urged tcithhi this hall in July
1828; less regularly 1 heard it than I have now done, for
I belonged not to your number — hut I heard it urged in
the selfsame terms. That mmmer passed, and the ferment sub-
sided not. Autumm came, but brought not t!ie precious fruit
of peace. Wmter bound the earth in chains, but it controlled
not the popular fury. Lord Brougham.
Deze vorm, zooals uit de voorbeelden blijkt, mag alleen
in verheven stijl gebruikt worden.
To let, welks gebied, wijs als het woord beschouwd wordt
met hetwelk de gebied, wijs van andere werkw. gevormd
wordt, drukt niet slechts bevel, maar ook eene bede of ver-
maning uit: