Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
151.
(=: als) er liet spaarzaamst mee zijn, schijnen altijd in staat
te wezen meer te doen dan iemand anders. Men zegt, dat
Cromwell verscheidene slaapkamers had, en dat zijne beste
vrienden niet wisten in welke daarvan hij sliep.
79.
school, school. stand, stition. eenigszins, in dny way.
vermaard, fdmous. verschaffen, to gain. stand, station of life.
door, throughóut, tenzij, withóut. trots, jiride.
oprichten, to eréct. vereenigen met, to melden, to méntion.
schilder, pdinter. join to. lof toezwaaien aan,
letterkundig, lUerary. die bezit, posséssed of. to pdnegyrize.
hulde, hómage. iets verschuldigd zijn getogen zijn = gingen,
bewijzen, to pay.* a&n,tobeindébtedfor AXeuüsche, Aléutian.
trotsch op, vain of. a thing to.
Schoon de Hollandsche school lang vermaard was geweest
door de (geheele) wereld, was er geen standbeeld opgericht
voor een onzer groote schilders vóór het jaar 1852. Het was
hetzelfde met onze groote letterkundige mannen: eerst in onzen
tijd werd aan sommige onder hen zoodanige hulde bewezen.'
Laat ons nooit trotsch zijn op rang of stand, want geen van
beide kan ons eerbied of achting verschaffen, tenzij zij vereenigd
zijn met deugd; een arme, die deugd bezit, is verkieslijk
boven een rijke zonder deze. Noch de Euijter noch Piet Hein
(f 1629) waren eenigszins aan den stand, waarin zij geboren wer-
den, den trots verschuldigd, waarmede de geschiedenis hunne
namen meldt. Geen der koningen van Frankrijk is meer lof
toegezwaaid dan Lodewijk XIV, schoon misschien weinige
't ooit minder verdiend hebben. Men onderstelt, dat Amerika
bevolkt is geworden door stammen uit Europa gekomen;
men vermoedt, dat deze over de Aleutische Eilanden of over
die, welke in den Oceaan verspreid liggen, daarheen geto-
gen zijn. Men vergeet te dikwijls de groote voorrechten, die
men geniet, en maakt zich ongelukkig door steeds op zijne
meerderen en nooit op zijne minderen te zien.
HET WERKWOORD.
DE HÜLPWERKWOOEDEN.
Na hetgene in de Eerste Afdeel, over de hulpwerkw.
zegd is, volgen hier ter aanvuUing enkele opmerkingen.