Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
150.
dienstige zoowel als van zijne staatkundige beginselen, niet
gewaardeerd te zijn geworden gedurende zijn leven, behalve
door een klein getal van menschen. Op zekere plaats b. v.
vinden wij van hem gesproken als //zekeren Milton" door John
Whitlock, die, ofschoon een man van eenige beroemdheid in
zijn tijd, in vergetelheid geraakt is met de meeste laste-
raars van dien grooten man. Het paard, waarop de Hertog
van Wellington reed in den slag van Waterloo (1815), werd
later door zijn meester op pensioen gesteld. Wanneer iemand
eens den (=: een) naam van oneerlijk gekregen heeft, is het
moeilijk voor hem het vertrouwen dergenen te herwinnen, die
hem kennen, welke betuigingen van verbetering hij ook moge
doen. De pen, waarmede de gevolmachtigden den vrede van
Parijs in 1856 teekenden, was gemaakt van eene arendsschacht.
Men kan gelukkig zijn zonder veel geld te hebben; maar
zonder een gerust geweten is men altijd ongelukkig.
78.
maatschappelijk, sócia/.terugworstelen, to edelmoedig, generously.
betrekking, position. struggle back. strikt, strict.
zich herinneren, to re- vermageren, to emór bevel, injunction.
mémber. date. wisselen, to change.
noodlottig, disastrous, ontmoedigen, to dispi- verdeeling, distribution.
terugtocht, retréat. rit. bezigheid, occupation.
onophoudelijk, incés- lomp, tdtter. spaarzaam zijn met, to
sant. van iets houden, io be a good economist of.
van... tot, of from... io. like. anders, else.
overschot, témnani. plegen, to use.
Wie gij ook zijt, en welke uw rang of uwe maatschappelijke
betrekking mag wezen, herinner u steeds, dat wij in de we-
reld gezonden zijn om elkander te helpen en bij te staan.
De noodlottige terugtocht uit Eusland in 1812 begon op den
jgden October, en gedeeltelijk van koude, gedeeltelijk van
honger en vermoeienis en gedeeltelijk door de onophoudelijke
aanvallen des vijands, was van een leger van vijf- tot zesmaal
honderd duizend man niet meer dan een overschot van eenige
duizenden in staat om naar Frankrijk terug te worstelen, ver-
magerd, ontmoedigd en in lompen (gewikkeld). De Vicar's
vrouw er niet van houdende, (dat) hare dochters zonder geld
waren {=. te zijn), placht zeer edelmoedig haar elk eene guinje
te geven, maar met strikt bevel haar nooit te wisselen.
Veel tijd kan gewonnen worden door eene zorgvuldige ver-
deeling van onze bezigheden en die (=: zulke) menschen, welke