Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
149.
berooven van, to de- ophouden, to leave* o^.duivel, dévil.
prive of, (gevolgd van bet te- heks, witck.
verdragen, to endure. genw. deelw.) roover, robber.
verandering, change, gedurende langen tijd, heisch, hellish.
luide, loudly. for any length of time, landschap, landscape.
vragen om, to call for. waarschijnlijk,/«yz^r^.
dom, cathêdral church. Pieter, Péter. uitvoeren, to éxecute.
Keulen, Cologne. behagen scheppen, to nauwlettend, minute.
geheel, altogéther. delight. krijgen, to recéive,
voorstellen, represen- bijnaam, épithet.
tdtion. fluweelen, vélvet.
Ouder de regeering van Lodewijk XVI (1774—93) bad de
derde stand of het eigenlijk gezegde volk al de staatslasten
te dragen, terwijl de geestelijkheid en de adel niets betaalden;
de geldmiddelen waren in staat van bankroet en de onderda-
nen algemeen verbitterd tegen hunne bestuurders, omdat zij
zich beroofd zagen van de rechten van vrije menschen; dit
waren dingen niet te verdragen in de achttiende eeuw, en
luide werd (er) om verandering gevraagd. De dom van Keu-
len werd begonnen in 1248, en schoon men nooit gedu-
rende langen tijd geheel opgehouden heeft (er aan) te bou-
wen, zal hij waarschijnlijk (nog) in geen honderd jaar
voltooid woorden. De broeders Pieter en Jan Breughel wa-
ren beiden beroemde schilders der 17^® eeuw; gene schepte
behagen in 't voorstellen van tooneelen met duivels, heksen
en roovers, en werd onderscheiden door den naam van heischen
Breughel; deze was beroemd om zijne landschappen en kleine
figuren, uitgevoerd met de nauwlettendste zorg, en kreeg
den naam van fluweelen Breughel.
ffff.
poëtisch, j)oétical, spreken van,van oneerlijk,
te recht, jüstly. beroemdheid, celébrity. chdracter for dishó-
trotsch op, proud of, tijd, day. nesty.
waardeeren, to appré- in vergetelheid gera- herwinnen, to regam.
date. ken, to pass into obli- vertrouwen, cónfidence.
behalve, excépt. vion, betuiging, protestdtion.
mensch, pérson. lasteraar, detrdctor. \QT\)QiQT\r^giaméndment,
ter oorzake van, on in, at. doen, to make *
account of. op pensioen stellen, to gevolmachtigde, pleni-
op, in, pénsion. poténtiary.
b. V., for instance, krijgen, to obtdin. schacht, quill.
Milton, een van de groote poëtische namen, waarop Enge-
land te recht trotsch is, schijnt, ter oorzake van zijne gods-