Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
148.
could not hear, hij was aan zulk eene verleiding blootgesteld,
dat zijne menschelijke zwakheid haar niet kon weerstaan.
Such as staat dikwijls voor those who: Such as will icork,
desenen die werken willen.
het voornaamwookd MEN.
Ons voornaamwoord men kan in 't Engelseh uitgedrukt
worden:
door 't onbep. voornaamw. one". One cannot think of
(kery thing, men kan niet om alles denken. One cannot touch
coals without blacking one^s hands (*), men kan geen kolen aan-
raken, zonder zich zwart te maken,
2® door de pers. voornaamw. we, you, they: We see other
mens faults sooner than our men, men ziet de gebreken van
anderen eerder dan zijne eigene. Js you approach the town^
you have a wood on your left, wanneer men de stad nadert, heeft
men een bosch aan de linkerhand. They say the énemy has
heen héaten, men zegt, dat de vijand geslagen is geworden.
3® door a man, men, péople, folks-. A man may he rich
withóut being happy, men kan rijk. zijn, zonder gelukkig te
wezen. Men see the failings of others sooner than their own,
men ziet de gebreken van anderen eerder dan zijne eigene.
Féople are fond of giving advice^ men geeft gaarne raad.
Folks say the house is haunted, men zegt, dat het in dat
huis spookt.
door den bedrijv. vorm van 't ww. in den lijdenden te ver-
anderen : It is said (told, related) that some sailors have seen a
huge séa-sérpent, men zegt, dat sommige zeelieden eene groote
zeeslang gezien hebben. He is laughed at, men lacht hem uit.
Solomon is said to have had two thousand stables, men zegt,
dat Salomo twee duizend stallen had.
76.
derde stand, Mir^f^j/ö/^. dragen, io support, geldimi6.dQlen,f nances.
eigenlijk gezegd, pró- to bear.* bankroet, bankruptcy,
perly so called. staatslasten, burden of bestuurder, rüUr.
the state.
(*) Wanneer de herlialing van one wanklank zou veroorzaken,
gebruikt men beter a man of een der pers. voornaamw. %oe, you,
they.