Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
144.
gelijke wijze zegt men kortkeidshalre: The man 1 saw, de
man, dien ik zag, in plaats van the man whom {that) I saw.
The secret I confided to him, het geheim, dat ik hem toever-
trouwde, in plaats van the sécret which {that) I confided to him.
Na verzamelwoorden, en ook wanneer men twijfelt, of
who of which gebruikt moet worden, is 't verkieslijk that te
gebruiken: The crowd that was so boisterous, de menigte, die
zoo onstuimig was.
What, voor een zelfst. naamw. geplaatst, beantwoordt aan
ons hoedanig, al dat, al die-. Cite me what héro you please,
noem mij hoedanig held gij verkiest. I gave him what móney
I had abóut me, ik gaf hem al 't geld, dat ik bij mij had.
What____ what komt overeen met ons deels____deels:
What with cold and what with hunger he fell dangerously ill,
deels van koude, deels van honger werd hij gevaarlijk ziek.
Who, which en what vormen, met éver en soécer verbonden,
de onbep. voornaamw. whoever, whichever, enz.:
Whoéver {whosoever) knows me, alwie mij kent. Whom-
soever I may meet, alwien ik ontmoet. Whichever {which-
soéver) you prefer, welke gij ook verkiest. Whatever (what-
soever you say, wat gij ook zegt.
Staat er een zelfst. naamw. bij, dan kan soéver van 't
voornaamw. geseheiden worden : What treasures soéver {what-
ever, whatsoécer tréasures)you possess, welke schatten gij ook bezit.
het vragend voornaamwoord.
Who en what vragen algemeener dan which, hetwelk
steeds op een bepaald aantal voorwerpen van dezelfde soort
ziet. Heeft men daarom op eene vraag met icho of ichat
geen toereikend bepaald antwoord gekregen, dan laat men,
om zulks te verkrijgen, eene tweede vraag met which vol-
gen. Wanneer men naar personen vraagt, is what weer van
beperkter beteekenis dan who, b. v.:
Who has written this Utter? — A lady. — What lady? —
A daughter of your neighbour's. — Which ? — The eldest.
Onfe Hollandsche vormen waarmede, waardoor, waarover,
waarvan, enz. vroeger in 't Engelseh vertaald door wherewith,
whereby, whereat, whereof, worden thans meestal overgezet door
with what, by what, at what, of what. Hetzelfde is van toepas-
sing op uitdrukkingen als: hiervan, of this {vroegex hereof);
hierop, on this (vr. hereón); daarvan, of that (vr. thereóf);