Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
141.
aan Willem den Zwijger dan aan eenig ander hunner vor-
sten; want hij was het, die hen bevrijdde van een vreemd
juk, hij was het, die hun een bestaan gaf als natie.
reis, vóijage. bewaren, to guard. behooren tot, to he
zoo dikwijls als, when- bezoeker, visitor, among,
ever, uitblazen, to blow* out', beoefenaar, cultivator.
poolnacht, 7)o7ar nt^A^. (te vert. door den beschaving, jOiJ/w^.
plaatsen, to station. voorw. tijd). bereiden, to prepare.
bij, near. opdrinken, to drink.* gelukkig, happily,
ieder, each. olie, oil. ruim, large,
denkbeeld, notion.
Kapitein Eoss (1777—1856) verhaalt ons in zijne Beis ter
ontdekking eener noordwestelijke doorvaart, dat, zoo dikwijls
als hij gedurende de lange poolnachten een bezoek ontving van
eenige Esquimaux, hij genoodzaakt was een man bij iedere lamp
te plaatsen, om haar te bewaren ; want indien zijne bezoekers
gelegenheid vonden, bliezen zij haar uit en dronken de olie
op. Coornhert (1523—1590), Spiegel (1549—1612) en Mar-
nix van St. Aldegonde (1538—1598) behooren tot de eerste
beoefenaars der Hollandsche poëzij; zij waren het, die het eerst
eene zekere beschaving gaven aan de taal, en den weg bereidden
voor Vondel, Hooft (1581—1647) en Cats (1577—1660). Er
zijn menschen, die alleen voor zich zelve leven; maar gelukkig
zijn er ook velen, die ruimere denkbeelden hebben van hun plicht
jegens zich zelve en jegens anderen. Voor zijn vaderland te ster-
ven, werd door de ouden als de eervolste dood beschouwd.
bode, messenger.
vragen, to enquire of.
verder, next,
boodschap, méssage.
afslaan, to cui* off.
slaapbol, póppy.
wegzenden, to dismiss.
75.
verstaan, to under- Zaligmaker, Saviour,
stand* zich voorbehouden, to
bedoelen, to mean.* reserve to one's self.
schijnbaar, in outward bewondering, admira-
appearance. tion.
ondervinden, to expé- haten, to hate.
rience, persoonlijk, pérsonal.
Toen Sextus tot bevelhebber van Gabii benoemd was,
zond hij een bode naar . zijn vader, om hem te vragen,
wat hij verder doen moest. De bode terugkomende, vroeg
Sextus: //Welke boodschap gaf mijn vader u?" //Ik heb
hem gezien en gesproken," antwoordde de man, maar hij