Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
140.
itau-w, faithfulln. leagenachtig, lying. waarop, on which.
dansen, to dance. pocher, hraggadócio. verontwaardigd, indig-
gaan, to walk. verhaal, vérsion. nantly.
tepaardrijden,toWï^i;.* ontmoeting, méeting. ziedaar, see.
bevalligheid, gr ace. laten, to make.* groeien, to grow*
type, type. loskomen op, to fall* upón.
Toen de beroemde kardinaal Wolsey, minister van Hen-
drik VIII (1509—47), na jaren van onafgebroken gunst
aan 't hof, eindelijk in ongenade viel en op zijn sterfbed
lag, verlaten door al zijne vroegere vrienden en vleiers,
riep hij uit: //Zoo ik mijn God slechts half zoo trouw
gediend had als ik mijn koning gediend heb, zou Hij mij
nu niet in mijn laatste uur verlaten." De geschiedschrijver
Kobertson, sprekende van Maria Stuart, zegt: //Zij danste,
ging en reed te paard met gelijke bevalligheid." In het
karakter van Palstaff geeft Shakespeare ons een type van
een leugenachtig pocher, en in zijn verhaal van eene
ontmoeting met dieven laat hij hem zeggen: //Twee van hen
vielen mij aan." Een oogenblik daarna: //Met hen vie-
ren kwamen zij op mij losen zoo voortgaande brengt hij^
eindelijk het getal zijner aanvallers op elf; waarop prins
Henry verontwaardigd uitroept: //Eerst waren zij met hen
tweeën, later met hen vieren, dan met hen zevenen, en zie-
daar ten laatste elf dieven uit twee gegroeid."
73.
vreemdelixig, foreigner, reizen, travels (s. pl.). van, of from.
verbaasd zijn over, to omtrek, circumference, verschuldigd, indébted.
be astonished at. Venetië, Venice. vreemd, foreign.
ergens, anywhere. alwie, any one who. bestaan, existence.
Onder de beroemde vreemdelingen, die verbaasd waren
over den uitgestrekten handel, dien Holland in het begin
der 17''® eeuw bezat, was de hertog van Rohan. '/Dat kleine
Holland," schrijft hij, //heeft mij meer wonderen getoond
dan ik ergens ontmoet heb op mijne reizen; het is slechts
zestig mijlen in omtrek en bezit negen en twintig schoone
steden en vierhonderd dorpen." Een weinig verder: //Na
Venetië," zegt hij, //ken ik niets wonderbaarders dan Am-
sterdam. Het is ongeloofelijk voor alwie het niet gezien heeft,
dat eene enkele stad somtijds drie- of vierhonderd schepen
bevat, en tweemaal in 't jaar vloten ontvangt van vier- tot
vijfhonderd schepen." De Hollanders zijn meer verschuldigd