Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
139.
Een vriend van mij, bij heeft zich in den vinger gesneden, enz.
In deze gevallen gebruikt men in 't Engelsch steeds het
bezitt. voornaamw.: A friend of mine, he has cut his finger.
Evenzoo: an acquaintance of his, hers, ours, enz., eene ken-
nis van hem, haar, ons, enz. The blood trickled from his
nose, het bloed liep hem uit den neus. It is his to com-
mdnd, it is mine to obey, het staat aan hem te bevelen, aan
mij te gehoorzamen.
Wanneer men met bijzonderen nadruk wenscht te spreken,
wordt dikwijls in 't Engelsch het zelfst. bezitt. voornaamw.,
in plaats van het bijv. bezitt. naamw., aan 't begin van
den volzin geplaatst: Mine is a loss that can néver be repaired,
mijn verlies kan nooit hersteld worden. Evenals de lidw.
en bijv. naamw., worden ook de bezitt. voornaamw. in ge-
wone gevallen niet herhaald: My bróther and sister, mijn
broeder en mijne zuster.
Het bez. voornaamw. zijn, verbonden met eene onbepaal-
de wijs, wordt door onés vertaald: To live at peace with onés
neighbours, met zijne buren in vrede leven.
het wederkeerend voornaamwoord.
Wanneer het Hollandsche zich betrekking heeft op een
onbepaald persoon, wordt het in 't Engelsch door one's
self vertaald: Zich vleien, to flatter one's self. Heeft het
betrekking op een bepaald persoon, dan wordt het door 't
persoonl. voornaamw. overgezet: Hij nam haar met zich, he
took her with him. Zij trok aller aandacht tot zich, she drew
the attention of all upón her. Zij verbitterden iedereen tegen
zich, they irritated évery one against them.
Elkander vertaalt men, wanneer er van twee personen of
van een beperkt getal gesproken wordt, door each other;
wanneer er van meer dan twee of van een groot getal ge-
sproken wordt, door one anóther: They loved each other, one
another, zij beminden elkander (*).
sa.
kardinaal, cardinal. gunst aan 't hof, court- sterfbed,^ déath-bed.
onafgebroken, uninter- fmour. vleier, flâtttrer.
rûpted. ongenade, disgrâce. uitroepen, to excliim.
(*) Intusschen wordt ook one anóther dikwijls gebruikt, schoon
men slechts van twee of weinige personen spreekt.