Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
137.
Tcnoicn it (if 1 had known it), indien ik het had geweten.
Should the king come {if the king should come), indien de
koning kwam. fFere I in your place (if I was in your place),
ware ik in uwe plaats.
Hetzelfde heeft meestal plaats, wanneer men iemands woor-
den aanhaalt: She will come, said he (he said), within an
hour's time, zij zal, zeide hij, binnen een uur komen.
Ook staat de eerste naamv., zelfst. naamw. of voornaamw.,
achter 't werkw., wanneer een der woorden/iere, tóer«, tect,
then, thus, neither, nor, yet, such, so, enz. voorafgaat: There
are people who believe, etc., er zijn menschen, die gelooven.
Nor do they believe... noch gelooven zij . . , Evenzoo staat
dikwijls, ter versterking van de wijze van uitdrukking, de
eerste naamv. achter 't werkw.: tVmderful are thy ways,
O God! wonderbaar zijn uwe wegen, o God!
De herhaling der persoonl. voornaamw. is, evenals die
der lidw. en bijv. naamw., slechts dan noodzakelijk, wanneer
men met bijzonderen nadruk wenscht te spreken: He draws,
paints and plays with equal talent, hij teekent, schildert en
speelt met even groot talent. I love and esteem him, ik be-
min en acht hem.
Wanneer echter 't eene werkw. den vierden naamv. zon-
der, 't andere dien met een voorzetsel regeert, of wel beide
verschillende voorzetsels vereisehen, kan het voornaamw. niet
uitgelaten worden: I saw him and spoke to (vdth) him, ik
zag hem en sprak met hem. I wrote to him and enquired
of him whether it was true, ik schreef hem en vroeg hem,
of het waar was.
Geheel eigenaardig aan 't Engelsch zijn constructies als
de volgende: He was véry honourable, Traddles was, Tr. was
een brave jongen.
Dickens, Dav. Copper/.
Hollandsche uitdrukkingen, als: wij zijn met ons drieën,
zij waren met hen zevenen, enz. worden vertaald door:
there are three of us, there were seven of them.
How many are you then, said I,
Jf they two are in heaven ?
Quick was the little maid's reply,
O, Master, we are seven!
wordswobih.
It wordt steeds gebruikt, wanneer men spreekt van leven-