Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
135.
HET TELWOORD.
Na hetgeen in de Eerste Afdeeling over de Telwoorden
gezegd is, hebben wij hier nog slechts de volgende opmer-
kingen bij te voegen:
1® Behalve a hundred, a thousand en a million \\xxmen nog
andere hoofdtelwoorden zelfstandig gebruikt worden, b. v. in
't kaartspel of in de rekenkunst: The ones, the twos, the
tens, etc.; verder the teens, de ouderdom van 13 tot 20 jaar:
a girl in her teens, een meisje beneden de 20 jaar. He is
out of his teens, hij is boven de 20 jaar oud.
2® De Hollandsche uitdrukkingen eens zoo veel, eens zoo
lang, enz, worden vertaald, doox as much again, as long again;
ticeemaal zoo veel^ zoo lang, driemaal zoo veel, zoo lang door twice
as much, three times as much of double, treble the quantity;
twice as long, three times as long of double, treble the length.
3® Het bij de telwoorden behoorende zelfst. naamw. wordt
bij algemeen bekende voorwerpen soms uitgelaten: He drives
his carnage and four {Jiórses), hij rijdt met 4 paarden. The
hing sat in a coach and dx, de koning zat in een rijtuig met
zes paarden bespannen. H is half past ten (opdoek), 't is half
elf. Jt wants a quarter to five, 't is kwart voor vijf. Christ
and the twelve {apostels)^ Christus en de twaalf jongeren.
4^^ De hoofdgetallen, steeds een nauwkeurig bepaald aan-
tal eenheden aanduidende, staan in den regel zonder lidwoord.
Moet echter eene som van eene andere van gelijke soort en
grootte onderscheiden worden, of spreekt men van eene vroe-
ger bepaalde, zoo wordt het lidw. voor het telw. geplaatst:
Give me bach the ten sovereign^ I lent you, geef mij de tien
souvereinen, die ik u leende, terug.
ffl.
talstelsel, system, of nu- bepalen, to fix. in, throughout.
merdtiun. geboorteland, native beslaan, to claim.
invoeren in, to intro- land, wagen, carriage,
duce into, zich uitstrekken, to noodig hebben, fo take.*
afgetrokken, abstruse. extend, afleggen, to perform.
vereenvoudigen, to van, from. enkel, single,
simplify. bij, near. span, pair,
•ondcr, within. ÏJizza, Ifice. schoone kunsten,/Mr'«;"^.
bereik, compreJênsion. Donau, Dduube. geheiligd, sacred,
édnheid, u.-dt. Scandinavisch, Scan
elk, each, dindvian.