Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
133.
Toen Willem III den Engelschen troon besteeg, was Ier-
land in een toestand van de meest wettelooze verwarring.
Aangevuurd door godsdiensthaat, door geslaehtshaat tegen
de Saksen, zooals zij de Engelschen nog noemden, en door
de hoop op buit, stonden de boeren gewapend op, en richtten
verwoestingen aan, even barbaarsch als die, welke de reizigers
verhalen van de wilde Hottentotten bij de kaap de Goede
Hoop. Eenigen der Saksische aristocratie hadden prachtig
gemeubileerde huizen, schenktafels, prijkende met zilveren
bekers en schenkbladen. Al die pracht verdween weldra;
maar de voornaamste rijkdom van Ierland bestond in vee.
Tallooze kudden van klein en groot vee bedekten de rijke
velden van dat vruchtbare land. De halfnaakte roovers, die
nu het land overstroomden, en altijd gewoon waren geweest
vleesch als een artikel van weelde, voor de rijken bewaard,
te beschouwen, deden zich te goed aan osse- en schape-
vleesch, met al de walgelijke gulzigheid van uitgehongerde,
pas bevrijde slaven.
69.
geslacht dier, carcass, krachtdadig, effectual, overige, rest.
rauw, raw. opstand, óuthreak. bereden, mounted.
verkolen, to burn* to oorspronkelijk, aho- gaan naar,/o jei* oa</or.
einders. riginal. burcht, stronghold.
walgelijk, loathsome, beraden, rêsolute. geloof, faith.
ontbinding, decay. moedig, high-spirited, voortreizen, to procéed.
in stukken scheuren, besluiten, to be detér- zeldzaamheid, rarity.
to tear* to pieces. mined. binnen, within.
verslinden, to swallow, zich onderwerpen, to omtrek, circuit.
zuidelijk, southern. yield. uur, league,
mtsluiiani,exclusively, te zamen pakken, to wagen, cart.
geheel, utterly. pack up. bruikbaar, fit for use,
kolonist, séttler. medenemen, to cdrry
eenig, dny. awiy.
De geslachte dieren, half rauw en half verkoold, soms nog
bloedend, soms in een staat van walgelijke ontbinding,
werden in stukken gescheurd en verslonden zonder zout of
brood. In de zuidelijke graafschappen, welke bijna uitsluitend
lersch waren, was het geheel onmogelijk voor de Engelsche
kolonisten, gering in aantal en verstrooid als zij waren,
eenigen krachtdadigen weerstand te bieden aan dezen ver-
schrikkeUjken opstand der oorspronkelijke bevolking. Vele
beraden en moedige mannen besloten liever om te komen dan