Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
De eerste wordt in 't Engelscli uitgedrukt door as of so
voor het bijv. naamw. gevolgd door as de tweede door den
vergelijkenden trap van 't bijv. naamw. gevolgd door thau ;
1 am as riek [not so rich) as you, richer {less rich) than you,
ik ben even rijk (niet zoo rijk) als gij, rijker (minderrijk)
dan gij. Heeft de vergelijk, trap eene bepaling van maat bij
zich, dan kan die of door hy of evenals in onze taal uit-
gedrukt worden: 1 am older than you hy ten years of 1 am
ten years older than you, ik ben tien jaar ouder dan gij.
He is taller by much (of much taller) than his brother, hij is
veel langer dan zijn broeder.
Wanneer twee voorwerpen met elkander vergeleken wor-
den, gebruikt men in onze taal den overtreffenden, in 't
Engelseh daarentegen den vergelijkenden trap: He is the
stronger of the two, hij is de sterkste van hen beiden.
Intusschen wordt in de omgangstaal deze regel niet altijd
in acht genomen en hoort men soms, b. v. Which is the
best of these two pens? welke is de beste van deze twee
pennen? The óldest of the two^ de oudste van beiden.
Evenals in 't Hollandsch, zijn er in 't Engelseh vele
bijv. naamw., wier beteekenis niet vatbaar is voor ver-
grooting, b. V. snow-white, sneeuwwit; greenish, groen-
achtig; silk, zijden; round, rond; immortal, onsterfelijk;
principal, chief, voornaamst, enz.
Het bijv. naamw, staat, in 't Engelseh als in 't Hollandsch,
in den regel vóór het zelfst. naamw. Eenige bijv. naamw.
kunnen er echter nooit voor staan, als: afraid, alike,
alive, alone, amiss, ashamed, asleep, awake, aware, elect,
waarvan echter de meeste als deel- of bijwoorden beschouwd
kunnen worden: There are not two leaves alike, er zijn
geen twee gelijke bladen. No man alive has ever seen it,
geen levende heeft het ooit gezien.
Overigens staat het bijv. naamw, in 't Engelseh na het
zelfst. naamw. in dezelfde gevallen, waar zulks in 't Hol-
landsch plaats heeft. Men merke slechts nog op, dat er
eenige uitdrukkingen zijn, waarin in 't Engelseh het bijv.
naamw. steeds na het zelfst. naamw. staat, b. v. Ambassador
extraórdinary, buitengewoon gezant; heir apparent, heir pre^
sümptive, vermoedelijke troonsopvolger; prince royal, kroon-
prins, enz.; verder, dat het bijv, naamw. vooral dan volgt
(*) Zie noot. p. 100.
8*