Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
127.
1688 was het Engelsche volk, althans de groote meerderheid
daarvan, hoogst aangenaam, daar zij hem beschouwden als den
handhaver van het Protestantisme in Europa. Willem werd op-
gevolgd door Anna, eene zuster zijner overleden gemalin.
67.
welbekend, !«tf7/-i4»ui»».bedrog, decéit. vertaling, translation.
knecht, waiter. neef, néphew. oorspronkelijk, or/^j»«^
herberg, inn. uitroepen tot, to pro- klassiek schrijver, clds-
bekwaamheid, ahilily. claim. sic.
zich bekend maken, eerste, véry. Macedonië, Macedonia,
to raise one's self to begin, commencement, sterven aan, to die of.
notice. een wrok voeden te- gevolg, consequence.
gezantschap, embassy. gen, j7/-wi7//0.0Dmatigheid, inte'mpe-
onderhandelen over, hierin, in this. rance.
to negótiate. Vlaming, lléming. overwinnen, io conquer.
Matthew Prior (1664—1731), een welbekend Engelsch dich-
ter, was in zijne jeugd knecht in eene herberg, maar maakte
zich weldra bekend door zijne bekwaamheden, en werd be-
noemd tot secretaris van het gezantschap, gezonden om over
den vrede van Eijswijk te onderhandelen. Een der grootste
vijanden van alle bedrog en valschheid was Aristides, die te
Athene leefde in de vijfde eeuw vóór Christus. Napoleon III
(1852—1870) was de neef van Napoleon I, die in 1804 tot
keizer der Pranschen werd uitgeroepen. Van 't eerste begin
zijner regeering af schijnt Eilips II (1555—1598) een wrok
gevoed te hebben tegen de Nederlanden; hierin geleek hij in
't geheel niet op zijn vader, die een "Vlaming was door geboorte
zoowel als door karakter. Chateaubriand's (1769—1848) ver-
taling van Milton's Paradise Lost komt nader bij het oorspron-
kelijke dan de Eransche vertaling van misschien eenig ander
Engelsch klassiek schrijver. Alexander de Groote (356—323),
zoon van Philippus van Macedonië, stierf aan de gevolgen
zijner onmatigheid, na een groot gedeelte der toén bekende
wereld overwonnen te hebben.
geslacht.
De regel (zie bl. 16), dat alles wat in de natuur geslachtloos
is, het ook in de taal zijn moet, lijdt twee uitzonderingen.
De eerste geldt het woord ship [vésseV), schip. Sedert eeuwen
heeft de Engelsche zeeman zijn schip she genoemd: She is