Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
In het laatste gedeelte der 17^® eeuw waren de Londen-
sehe koffiehuizen de gewone vereenigingsplaatsen voor mannen
van alle partijen. De beroemdste onder deze waren dat van
Will, waar Dryden (1631— 1701) recht sprak in zaken van
litteratuur, en dat van Garraway, waar de eerste geneeshee-
ren dagelijks geraadpleegd konden worden. Humboldt (1769
—1859) meldt ons, dat, in den tijd van drie eeuwen, drie
mijnen in Peru driehonderd zestien millioen drie en twintig
duizend achthonderd drie en tachtig pond zuiver zilver le-
verden, eene hoeveelheid voldoende om een vasten bol te
vormen (van) één en negentig duizend tweehonderd en zes
Engelsche voeten in middellijn. Napoleon werd geboren te
Ajaccio den 15den Augustus 1769, en stierf op 't eiland
St. Helena den 5den Mei 1821. Diamanten zijn over 'tal-
gemeen zeer klein, verschillende van de grootte van een
speldeknop tot die van eene groote erwt. Slechts eenige wei-
nige grootere zijn gevonden, voor welke ongeloofelijke prij-
zen besteed zijn.
65.
landen, to land. volkomen, perfectly, op aanstoken, at the in-
geen, not a. veilig, secure. stigdtion.
terugkaatsen, to meesterstuk, master- vragen, to demand.
spoorweg, railroad. piece. Johannes de Dooper,
station, station, térmi- kruisverheffing, exaltd- St. John the Bdptist.
nus. tion of the cross. belooning, reward.
bij, near. afneming van het kruis,dans, dancing.
liggen, to lie.* descent from the cross.to suffer.
strand, shore. verdienen, to mérit, to schande, ignóminy.
wanen, to think.* desérve.
In September 1066 landde Willem, hertog van Norman-
dië, in Engeland, leverde den slag bij Hastings, en in min-
der dan drie maanden tijds was hij in ('t) vol bezit van zijn
nieuw koninkrijk. Het licht der zon is geen teruggekaatst
licht als dat der maan en der planeten. Amsterdam heeft
twee spoorwegen naar 't oosten en een anderen naar 't
zuiden; de stations zijn ongeveer een steenworp van de stads-
poorten gelegen. Toen Nelson in 1798 de Eransche vloot bij
Aboukir aanviel, lag deze ongeveer eene kabelslengte van
't strand en waande zich volkomen veilig. Onder Êubens'
(1577—1640) grootste meesterstukken verdienen zijne Kruis-
verheffing en Afneming van het kruis, in eene der kerken