Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
123.
waardeerde, evenzeer als Mj zelf door Bilderdijk bewonderd
cn gewaardeerd werd.
63.
hestnur, administration. overtreWen, to excéed. gering, in consider alle.
krachtig, energétic. maat, deyrée. visschersdorp, fishing-
wanordelijkheid, dis- duur, duration. village,
órder. tragisch, tragical. feest, feast.
kenmerken, to mark, ramp, distréss. Homerus, Horner.
militair, military. treurspel, tragedy. braden, io roast.
voortdurend, coM^zWd!/. aanbieden, to presént. peper, pépper.
gelukkige uitkomst, medelijden, commisera- specerij, spice.
succéss. tion.
lijden, sufferings. handelstad, trading-town.
Het staatkundig bestuur van Olivier Cromwell was krach-
tig en vrij van die misbnüken en wanordelijkheden, welke
die van Karei I en van Karei II (1660—1685) kenmerk-
ten. De twee grootste kerken der {=z in de) wereld zijn
de St. Pieterskerk te Eome en de St. Paulskerk te Londen.
De militaire loopbaan van Arthur Wellesley, hertog van
Wellington (1769—1852), was gekenmerkt door voortdu-
rende en schitterende gelukkige uitkomsten. Het lijden van
Maria (1542—1587), koningin van Schotland, overtreft,
beide in maat en duur, de meest tragische i'ampen, die ooit
een treurspel aan het medelijden der menschen aanbood.
Vijf of zes eeuwen geleden was de stad Amsterdam, nu eene
van de grootste handelsteden in Europa, een gering vis-
schersdorp. De feesten der helden van Homerus bestonden
dikwijls uit een paar schapen, die zij zeiven braadden. Het
eiland Borneo, dat een van de grootste der wereld is, breng-t
voornamelijk goud, diamanten, peper en andere specerijen
voort.
laatste, latter.
gedeelte, part.
Londensch, London.
kofiSehuis, cóffee-house.
vereenigingsplaats,
place of resórt.
rechtspreken, to pro-
nóunce judgment.
zaak, matter.
geneesheer, médical
64.
dagelijks, daily.
raadplegen, to consult.
melden, to iell*
tijd, space.
mijn, mine.
leveren, to affórd.
zuiver, pure.
zilver, silver.
voldoende, sufficient.
vast, solid.
middellijn, diameter.
over -t algemeen, gé-
n er ally.
verschillen van, to vary
from.
grootte, size.
tot, up to.
ongQ\ooiQY\]\,incrêdible.
prijs, price.
besteden, to give.*