Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
121.
He married a sister of Leslieh, hij trouwde eene zuster (d. i.
eene der zusters) van Leslie, In deze zinnen worden de
woorden mice, songs, etc. er aan 't einde onder verstaan.
Deze vormen zijn niet geoorloofd, wanneer 't bep. lidw.
the voorafgaat.
8. Eindelijk staat de Sdxon genitive zoowel voor deel-
woorden als voor zelfst. naamw.: CrómwelVs béing invésted
with the protéctorship was a subject of discontent to many,
de benoeming van Cromwell tot protector was eene reden
van misnoegen voor velen.
Na aardrijkskundige benamingen, alsmede na woorden,
die getal, gewicht of maat aanduiden, staat in 't Engelsch
het voorzetsel of: The kingdom, of Éngland, het koninkrijk
Engeland; the province of Utrecht, de provincie Utrecht;
the island of St. Heléna, het eiland St. Helena; the city of
Amsterdam, de stad Amsterdam; a million of péople, een
millioen menschen; a couple of friends, een paar vrienden;
a dózen of ici?ie, twaalf flesschen wijn (*); three pounds of bread,
drie pond brood; a barrel of beer, een vat bier. Evenzoo
nog bij de bepaling van datums: the fifth of May,
de vijfde Mei.
61.
mager, sténder.
zwak, féeble.
gestel, frame.
hoog, lóf tg.
voorhoofd, fórehead.
gebogen, curved.
als, like.
bek, heak.
evenaren, to rival.
glans, brightness,
scherpte, penetration,
men zegt, it is said.
nooit eenig, no... éver.
waar, réal,
onbekend, unknówn,
totdat, U7itil, till.
leeuwendooder, lion-
killer.
bewijzen, to prove,
woestijn, désert,
zeer, much.
betwijfelen, to doubt.
dergelijk, similar,
aard, ténor.
iem. iets voor den geest
roepen, to call up a
th. before any one.
Het ware karakter van den leeuw was bijna onbekend,
totdat Geiard, de beroemde leeuwendooder, dat dier (tot)
uitoefenen, to have.*
inboezemen, to inspire
with,
zeemans... seafaring,
macht, fórces,
van 't parlement, par-
liaméntary,
geene van beide, néi-
ther.
partij, party.
behalen, to gain.
beslissend, decisive,
wezenlijk, réal.
(*) Na hundred en thóusand staat of alleen wanneer die telwoor-
den den meerv. vorm hebben: Three thóusand sóldiers, thóusands of
soldiers. Dozen en score vindt men zoowel met als zonder of.