Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
119.
my brother's wife, mijns broeders vrouw; the horse's liet
been van 't paard; the dog's ears, de ooren van den hond.
2. Eindigt een woord op s, x of een dergelijken sisklank,
zoo wordt, wegens de zich dan opeenhoopende sisklanken
en de moeilijkheid in 't uitspreken, de s dikwijls (in allen
gevalle, wanneer ook de voorlaatste lettergreep een sisklank
bevat) weggelaten en slechts een ' gezet. Zulks heeft intus-
schen meer in gedichten en bijzonder bij eigennamen dan in
proza en in 't dagelijksch leven plaats: Orpheus {Orpheus's*)
tyre, de lier van Orpheus: Ajax {Ajaxs) prayer, de bede
van Ajax; for conscience' sake, om des gewetenswil;/orn^Ai-
eousness' sake, om der rechtvaardigheid wil; St. James's Park,
het park van St. James; Lord Córnwallis's army, het leger
van lord C.
Bij meervouden op s uitgaande, is, ter vermijding van dub-
belzinnigheid, de vorm met »ƒ te verkiezen; men schrijve
dus niet: The boys' exercises, de thema's der knapen, 't welk
in de uitspraak niet van the boy's exercises, de thema's van
den knaap, te onderscheiden is, maar the exercises of the
boys; daarentegen zegt men zeer goed: the children's books,
de boeken der kinderen. In poëzie leest men wel: móuntains',
tops, bergtoppen; on éa-gles' wings, op arendsvleugelen, enz.
3. Schoon 't gebruik van den Sdxon en Nórman genitive
dikwijls van den smaak afhangt, vermijde men, zoo moge-
lijk, twee tweede naamvallen in gelijken vorm op elkander
te laten volgen; dus niet: My father's friend's bróther of the
Iróther of the friend of my father; maar liever the bróther
of my father's friend f.
4. Wanneer verscheidene woorden ter bepaling van een
voorwerp dienen, worden zij met betrekking tot den Sdxon
genitive als één beschouwd, en de 's aan 'tlaatste gevoegd:
The Queen of Éngland's fleet, de vloot der koningin van En-
geland; George Monk, duke of Albemarle's character, het ka-
rakter van George Monk, hertog van A. Slechts wanneer de
bepaling te lang is, zet men de 's achter 't eerste zelfst.
naamw. of volgt de constructie met of: The life of William.
Ill, the great antagonist of Lewis and the de fender of the li-
berty of Éurope, het leven van Willem III, den grooten
* Komt de 's na s of x, zoo wordt zij als et uitgesproken,
t Intusschen vinden wij in Ramlet: You are the queen, your hiU-
land's brother's wife, een zin even vloeiend als dichterlijk.