Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
lis
Enkelv. Meerv.
1 God, God. 1 god%, goden.
2 (of God) God'SyV&n God,Gods, 2 (of gods)gods', van goden.
3 of 4 God, Gode, aan God, 3 of 4 gods, aan goden, goden.
God.
1 t/ie Uon, de leeuw. 1 i/ie Kons, de leeuwen.
2 (of the Uon) the liorCs, van den 2 (of iht Uons) the Uons\ van de
leeuw, des leeuwen. leeuwen, der leeuwen.
3 of 4 the aan den leeuw, 3 oï^ the Uons,-A^ndtleexmen.
den leeuw. den leeuwen, de leeuwen.
1 a child, een kind. 1 cMldren, kinderen.
2 (of a child) a child's, van een 2 (of cMldren) ckildren's, van
kind, eens kinds. kinderen,
3 of 4 a child, aan een kind, 3 of 4 children, atin kinderen,
eenen kinde, een kind. kinderen.
De eerste vorm voor den tweeden naamv., die door of
gevormd, wordt de Nórnian géniiive, de tweede, die door 's of
een bloot afkappingsteeken gevormd, de Mxon génitive ge-
noemd. In vele gevallen hangt de keus tusschen deze beide
vormen van den smaak af; men merke echter op, dat, wan-
neer er sprake is van letenlooze voorwerpen, bijna uitsluitend
de eerste vorm (of) gebruikt wordt (*).
Met betrekking tot de vorming des tweeden naamvals door
middel van den Sdxon génitive, houde men 't volgende in 't oog:
1. In 't enkelv. vormt men dien door bijvoeging van '5.-
The kinfs pdlace, *s konings paleis, het paleis des konings;
(*) De volgende zijn de meest gewone gevallen, waarin de
génitive ook van tevenlooze voorwerpen gebruikt wordt: a) van zon,
maan, enz. sprekende: the sun's distance {the distance of the sun)
from the earth, the moon^s light {the light of the moon), the ship^s crev?
{the crew of the ship); b) bij personificatien: death*s victory, virtue's
rewdrd; c) bij tijdsbepalingen: in a year's time {in the time of a
year), in four weeks' time {in the time of four weeks), a five minutes*
walk {a walk of five minutes); d) bij bepalingen van grootte of ge-
wicht: a véssel of five or six tuns' burden, a hundred and fifty pounds'
weight of silver-, e) bij for..., sake: for mércy's sake {for the sake
of mercy)-, f) in de volgende spreekwijzen: an arm's length, a pin's
head, a stone's throw, a cable's length, etc.
Nog een paar voorbeelden uit Dickens: When Mr. Pecksniff,
rising from the seat at the table's head, received his guests, etc.
M. Chuzzlewit.
.„at every pause of the streets* harsher noises...
Babnaby Rudoe.