Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
116.
Verzamelwoorden, die voor geene verandering van vorm
vatbaar zijn, vereisehen gewoonlijk een meerv. werkw. b. v.
The infantry have defeated the enemy. Hetzelfde geldt van
artillery, cavalry, mankind, nobility, peasantry, public. Een
enkelv. verzamelw. is soms gevolgd van eene bepaling in't
meerv., waarvan de zin een meerv. werkw. vereisclit, b. v.
Fart of the ships were wrecked, and part of them were cap-
tured by the enemy.
besluit, decision.
woede, rage.
in stukken scheuren,
io iear* to pieces.
scherprechter, execü-
A9.
gilde, guild. bestuurder, rüler.
vereeniging,aisocta^ioffl. luisteren naar, io
broederschap, frater- listen to.
nity. bij, in.
ter, for the. rechtsgeding, trial.
bevordering,pr0iKÓ<i0M. waarbij het leven of tiener.
handelsdoel, commercial dood geldt,/or li/e wegleiden, io convéy
piirpose. and death. away.
besturen, to góvern. gezworenen, jury. bedekking, guard,
bestuur, góvernment. eten, meat. gaarne beschouwen, to
bestaan uit, <ocoK«^o/drinken, drink. he fond of regarding.
klagen, io complain. komen tot, io come* io. martelaar, martyr.
Een gilde was eene vereeniging of broederschap ter bevor-
dering van eenig handelsdoel. De oude gilden werden erkend
door den koning of het hoofd van den staat en door hunne
eigene wetten bestuurd. Het parlement vormt den wetgevenden
tak van het bestuur van Groot-Brittanje; het bestaat uit den
Koning (Koningin), Lords en Gemeenten. Wanneer de natie
klaagt, behooren de bestuurders naar hare stem te luisteren.
In Engeland worden bij rechtsgedingen, waarbij het leven of
dood geldt, de gezworenen, wanneer zij niet eenstemmig zijn,
zonder eten of drinken opgesloten, totdat zij tot een eenpa-
rig besluit komen. Toen de Hertog van Monmouth onthoofd
werd (1685), was de menigte in ^ulk eene woede, dat zij
den scherprechter in stukken gescheurd zouden hebben, ware
hij niet weggeleid geworden onder eene sterke bedekking:
het gemeen beschouwde den Hertog gaarne als een martelaar,
die gestorven was voor den Protestantsehen godsdienst.
menigte, muUitnde.
gretig, Éagerly.
60.
najagen, to pursue.
hoogste, chief.
Eoomsch, Rómish.
geestelijkheid, geeste-